Book styrkede kompetencer

Om valgfaget

Til seminardagen vil vi bidrage til hvordan man som pædagog kan inkorporere nytænkning og innovation i sin praksis. Vi vil forklare de processer vi har arbejdet med i valgfaget og hvordan der i vores forløb er blevet talt om og arbejdet med social innovation og entreprenørskab. Dertil vil vi bruge vores eget projekt og vores egen idé som eksempel. Vi vil inddrage vores medstuderende ved at invitere dem til en åben dialog hvori de gives muligheden for at diskuterer praksis og komme med deres egne idéer til hvordan man kan nytænke, se og forstå pædagogisk praksis på nye og alternative måder, ved at kigge på strukturer, rammer og rutiner.

Vores projekt

Der er i pædagogisk praksis mange regler og rammer, for hvordan man skal arbejde med at fremme børns udvikling og trivsel. Det er forventninger der rammer et bredt spektrum af kompetencer og dermed bliver det gjort svært, at have signifikant faglig og praksis viden inden for samtlige af de læreplanstemaer der er påkrævet at man arbejder med. Med vores projekt har vi et ønske om at hjælpe institutioner, til at arbejde med den styrkede læreplan. Måden vi går til det på er ved at skabe en platform, der kan hjælpe til at gøre pædagoger med styrkede kompetencer og mange års erfaring, lettere tilgængelige. Mere præcist hvad vores idé går ud på, hvordan den kommer til at udspille sig, vil vi på seminardagen pitche, da det er en måde vi af flere gange har arbejdet på, gennem vores valgfag. Dertil giver det for os mening at præsentere vores idé og projekt på denne måde. Vi har valgfaget social innovation og entreprenørskab og et pitch af vores idé, giver dermed et godt overblik over hvad, vi har arbejdet med og hvad formålet med dette valgfag er. Herunder kommer en forklaring på hvordan vi er kommet frem til vores idé og den proces vi har været i, for at nå dertil hvor vi er nu.

Derudover vil vi præsentere noget mere visuelt i form af vores tanker om design af hjemmeside, hvorigennem pædagoger med styrkede kompetencer er til lån. Det kan være en hjælpende hånd, både for os men også vores medstuderende, at der præsenteres noget visuelt, der kan være med til at konkretisere og skabe et billede af hvad det er, vi ønsker at opnå med vores projekt. Det vil gøre det mere håndgribeligt at præsentere, samtidig med at det for modtageren vil være nemmere at tage til sig og forstå et projekt, der uden det visuelle hurtigt kan blive uoverskueligt at danne sig et overblik over, har man ikke selv været med i udviklingsprocessen.
puce17-se01
puce17-se01