Bowling i børnehøjde

af Lars, Christian og Jacob gruppe 12

 

 

Aktiviteten Målgruppe: Lillegruppe


Rekvisitter:
Forskellige bolde i forskellige størrelser og former samt bløde og hårde bolde. Kegler kan evt. være flasker, mælkekartoner eller lignende, med en smule vand i så de ikke vælter for let.

Beskrivelse:
En børnegruppe bestående af 2-4 børn. Målet er at børnene skal vælte keglerne med enten kast eller spark af boldene. Derefter skal de selv rejse keglerne op og prøve igen.
Aktiviteten tilpasses med forskellige afstande.

 

Mål og læreplan Mål med aktiviteten: At de grovmotoriske grundbevægelser, øje-hånd-koordinationen styrkes og at børnene kan tilpasse og regulere deres anvendelse af kraft.
Finmotorikken stimuleres og det sociale sammenspil styrkes, vente på tur.

 

Justering Opjustering til evt. en mellemgruppe: Antallet af kegler udvides. Afstanden fra hvor man skyder til målet, gøres længere. Måden man står eller sidder på når man skyder, kan justeres og gøres til en del af udfordringen. Der kan opstilles forhindringer mellem det skydende barn og keglerne.

Disse opjusteringer kan foretages i en grad, så aktiviteten kan tilpasses alle aldersgrupper.

Der kan laves baner af forskellig sværhedsgrad. Børnene hjælper med dette.

Selvjustering Barnets mulighed for selvjustering: Barnets mulighed for selvjustering, kan ses i forlængelse af ovenstående. Barnet kan selv justere afstand, antal kegler mm. Dette kan ses som en del af aktivitetens inkluderende aspekt.

 

Formidling Som med sværhedsgraden, indstilles også formidlingen efter aldersgruppen. De ældste børn i en børnehave skal blot have det kort fortalt. Jo mindre børnene er, desto tættere skal aktiviteten og barnet følges af en voksen. De mindste skal guides mere, og have vist tingene i meget højere grad end de større børn. (Vygotsky – zonen for nærmeste udvikling)

 

Refleksioner før aktiviteten Det var en vigtig præmis, at alle i gruppen skulle have mulighed for at afprøve aktiviteten på deres børnegruppe, aldersforskel til trods. Aktiviteten skulle kunne sættes i gang uden den store forberedelsestid, og uden den nødvendigvis skulle involvere andre kollegaer, og på anden måde ændre for meget i planerne på stuen. Det var vigtigt for os at gennemførelse og justering kunne foretages på et hverdagsniveau.
Refleksioner efter aktiviteten Aktiviteten er kun blevet afprøvet i et begrænset omfang udenfor. Men her fungerer den fint. Da det ofte vil være på legepladsen, med mange børn og mange forskellige lege og aktiviteter i nærheden, kræver den forholdsvis megen voksenstyring, ellers forsvinder fokus hurtigt.

Generelt set er det en aktivitet der er let at sætte i gang. Helt lavpraktisk, er børnene hurtigt interesserede når det gælder boldspil indenfor, da dette ikke er en daglig aktivitet. De små skal følges meget når man spiller, men fra alderen 2 og opefter, bliver de i stand til at deltage på et nogenlunde selvstændigt niveau. Hos de større børn er det en udfordring at holde interessen fanget. De fysiske rammer tillader ikke at man går amok med bolde. Men bruger man nogle af de ovennævnte justeringer, er det en fin aktivitet i børnehaven også.

 

pucf18-sb61
pucf18-sb61