Af: Anne-Marie Christensen, Daniella Bjarnhof & Melanie Machon

Forestil dig hvordan det føles, at du ikke kan udtrykke, hvordan du har det til omverdenen. Indenfor specialområdet kan dette være en stor problematik, og derfor vil vi nu sætte fokus på æstetiske udtryksformer, og hvordan det kan realisere brugerens behov og potentiale.

Det er vigtigt, at der kommer større fokus på de æstetiske udtryksformer i det pædagogiske arbejde, da det er en god måde at kunne arbejde med udfoldelse og følelser, hos børn, unge og folk med forskellige diagnoser.

Æstetik som begreb

Begrebet æstetik har haft mange forskellige betydninger igennem tiden, men i dag er det noget, de fleste forbinder med kunst, skønhed, sanselighed og følelser.
Æstetik er et sprog for sig selv, som bliver kommunikeret igennem kreative kanaler som dans, storytelling, musik, teater, filosofiske samtaler mm.

Æstetiske læringsprocesser er relevant inden for pædagogik i det hele taget, men især inden for specialpædagogikken, da man ofte arbejder med mennesker, som grundet nedsatte funktioner, kan have svært ved at udtrykke sig følelsesmæssigt.  Det æstetiske formsprog kan derfor, for mange brugere være en måde at udtrykke og bearbejde følelser samt opleve og forstå verden igennem.

”Vi er alle omringet af æstetik (..)”

Æstetik er overalt. Vi bruger det til at lære om os selv, andre og omverdenen. Det er med til at give os et mere oplevelsesrigt liv og giver os mulighed for at være en del af noget der er større end os selv. Æstetik kommunikerer fra, til og om følelser og har en stærk appel til sanserne.
Vi er alle omringet af æstetik, alt fra musik og reklamer, til at vi klæder os i tøj, som æstetisk udtrykker, hvem vi er. Vi poster billeder på vores sociale medier, der skal illustrere, hvordan vi vil ses. Vi udtrykker os og bringes sammen omkring maling, dans, sport, rollespil og andre fritidsinteresser. Alle disse æstetiske aktiviteter bruges som kommunikationsformer, der er med til at give meningsfuldhed og livsglæde. Der er mange forskellige måder at bruge æstetik på og nedestående billeder viser en borger, der vha. udklip og farver, viser sine følelser og tanker på en god dag, og en dag hun ikke har det godt:

 

 

”Æstetik er følelser. Følelser vi bruger til at spejle os i andre. ”

For mange ses æstetik som noget kunstnerisk, men det er mere end blot det. Æstetik er følelser. Følelser vi bruger til at spejle os i andre. Følelser der forbinder os som mennesker. Æstetik er individuelt, og god måde at lære på, da alle kan være med. Æstetik er i de seneste år blevet nedprioriteret i samfundet, og det er først på det seneste man har fundet ud af vigtigheden i æstetiske processer.

Det er derfor vigtigt, at man som pædagog “ser” og er i løbede dialog med brugeren for at realisere vedkommendes menneskelige potentiale. Man skal kende til brugernes funktionsniveau, privilegier og udviklingspotentiale. Som pædagog skal man mestre mindst én af de æstetiske formsprog som bla. er at kommunikere og bearbejde følelser, udvikle selvværd og identitet, styrke mental sundhed og balance, stimulere livsglæden osv.

Alle mennesker har en æstetisk forståelse og tankegang, og vi bruger denne uden egentlig helt at være klar over det. En æstetisk tankegang er dog individuel fra person til person, derfor kan tolkninger og forståelse varierer fra person til person. Dog skal man huske, at der ikke er noget der er rigtig eller forkert, hvilket gør denne proces fantastisk at bruge i praksis, da brugerne kan udfolde sig på mange måder, hvilket personalet også kan.

Til seminardagen skal I forvente, at vi kommer til at snakke filosofisk og rejse nogle spørgsmål, der åbner op for eksistentielle emner.
CPE15o-KU19F