På Modul H og I har vi gennem vores linjefag, Kulturmøde og Interkulturalitet haft fokus på hjemløse i Danmark. Gennem vores indsamlet empiri har vi erfaret, at de hjemløse har svært ved at navigere i samfundet, og derfor bliver begrænset i deres møde med omverdenen. Blandt de problematikker vi mødte var især ønsket om mulighed for at arbejde i det omfang deres situation tillader, da 37 timer sjældent er en mulighed.

På modul I har vi forsøgt at udvikle et tiltag, der kan rumme de hjemløse. Vi har brugt de erfaringer vi fik på modul H.

Dette har resulteret i Byens Oase, som på samme tid er et fristed og en arbejdsplads for de hjemløse. Her imødekommer vi de skæve løsninger de søger, og bibeholder de fællesskab de kender fra gaden. Indtag af rusmidler er ikke tilladt, men vi afviser dem ikke hvis de kommer påvirket. Dette blandt andet, for at undgå for mange begrænsninger i mødet.

Idéen med Byens Oase er, at de hjemløse får et alternativ til livet på gaden, og bliver givet muligheden for at arbejde uden fast timeantal. Deres arbejde vil bestå af at producere forskellige ting der efterfølgende kan sælges på markedsdage. De hjemløse har, som resten af samfundet adskillige kompetencer der kan udnyttes, både indenfor håndværk, madlavning og ude liv. Vi skal i samarbejde med de hjemløse finde frem til deres individuelle interesser, således at de har medbestemmelse gennem processen. Vi vil arbejde med den alternative, narrative fortælling, da vores feltarbejde har vidnet om, at samfundet udfordrer de hjemløses selvopfattelse. Derfor ønsker vi at fremhæve det de er gode til, fremfor de ting de ikke er kompetente til.

Idéen med Byens Oase er endvidere, at gøre et forsøg på at ændre deres kulturelle identitet. Ved at skabe markedsdage, hvor det øvrige samfund kan deltage i forskellige aktiviteter, og købe de ting der laves, møder de to kulturer hinanden på en anden måde end på gaden. De hjemløse tillægges en værdi, fremfor at være i en udsat position. Målet med kulturmødet er at mindske den kløft, og de fordomme der er opstået gennem tiden, og tegne et mere nuanceret billede af en gruppe, der ofte bliver kategoriseret i manglen på kendskab. Ved at invitere børnefamilier, gamle og unge, åbner vi op for at få et nyt syn på denne subkultur.

For at formidle dette tiltag, vil vi gøre brug af de sociale medier. På en Facebook side kan vi annoncere markedsdage og aktiviteter. Gennem AOK vil vi fremhæve markederne som en tiltag til børnefamiliens weekendudflugter, og på værestederne for hjemløse vil vi henvende os for at gøre dem opmærksomme på denne mulighed.

Mohammed Bakiz & Malene Secher Edvardsen, gruppe 8
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12