Målet med vores aktivitet er, at brugerne får lov til at udtrykke sig kreativt og bruge sin fantasi ved hjælp af forskellige materialer. Samt at styrke deres finmotorik, gennemhåndarbejde. Derudover er vores mål, primært at få brugerne i flow tilstand, hvor de glemmer tid og sted; og kun fokusere på aktiviteten.

Vi er på Social- og specialområdet. Vores målgruppe består både af voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, med hensyn til fysisk handicap kan der tages tiltag såsom støtte og hjælp til processen.

Aktiviteten egner sig til flere deltagere, men som udgangspunkt tænker vi en gruppe på højst 5-6 deltagere. Ud fra mængden af pædagogisk antal,  kan antallet af deltagere justeres men generelt ud fra vores målgruppe er det bedst med en 1 til 1 eller 1 til 1,5 støtte.

De fysiske rammer er vigtige, da der skal være plads til fordybelse, koncentration og engagement.  Evt. kan man tilføje noget mindfulness musik til aktiviteten. Der er frie tøjler til hvordan brugerne selv må vælge hvilken mønster trykket skal have, hvilken farve maling trykket skal have mm.

De materialer vi ville gøre brug af er:

 • Æbler 
 • Kartofler
 • Svamp
 • Hobbyknive og skalpeller
 • Akrylmaling 
 • Tuscher
 • Et stort hvidt lærred 
 • Skæreunderlag
 • Forklæder
 • Plader
 • Pensler

Vi er i gruppen blevet inspireret af pinterest og målgruppens egne ønsker. Vi har derfor valgt at arbejde med tryk med kartofler, æbler og køkkensvampe.

Der er fri mulighed for at bruge egen fantasi og kreativitet, til at udføre trykket. 

Aktiviteten starter ud med, at alle tager forklæde på. Man kan selv vælge hvad man ville trykke med. Efterfølgende er der fri mulighed for hvordan man ville forme sit mønster, ved brug af en hobbykniv eller skalpel.

Når man er færdig med at forme sit mønster eller andet, tager man den ø

nskede farve af akrylmaling, som man kan komme på eks. kartoffelen. Af

slutningsvis, trykker man på lærredet og kan starte processen igen og vælge et andet materiale og trykke med det.

For at sætte rammer på vores aktivitet har vi valgt aktive benspænd, såsom at, vi har valgt de materialer de kan bruge. Hvoraf vores didaktiske overvejelser har vi valgt 7 trins modellen at arbejde udfra.

Vi har formet vores aktivitet, så den er tilrettelagt målgruppens nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Dette har vi netop gjort, for at sikre os at de ikke føler sig hæmmet af deres nedsat funktionsevne undervejs i aktiviteten.

Eksempel:

 

Gruppe 9 – Semanur Kocbay, Bjørn Kayser, Delal Tas og Dilara Bardakci

puce20-ku04v
puce20-ku04v
puce20-ku04v

puce20-ku04v
puce20-ku04v
puce20-ku04v
puce20-ku04v
puce20-ku04v