Modellen af min afprøvning  er oppbyget med udgangspunkt i at deltagerne aktiv 3 dage med den æstetiske virksomhed ( børnehave )

I min aktivitet har jeg valgt at arbejde i en børnehave gruppe ,  hvor skal jeg fokusere på æstetiske læreproceser hos børn mellem 3-5 år.

Jeg har været i børnehave 3 dage fra 9-15 hvor skulle vi lave forskellige ting .

Dag 1 : Vi bager en kage

Dag 2:  vi leger caffe og spiser vores kage.

Dag 3 vi laver vores egen papir kage

 

 

Jeg har fokuserer på at snakke med børnene om jeg skal være med dem 3 dage og i alle de dager vi skal lage noget anden –  men tema er det samme. Cafe.  Børnene var meget glad og kunne ikke vente til at bage kage. Så har vi snakket om hvilken kage skal det være, og alle børnene var enige om at det skal være en chokolade kage. Vi hr også brut vores fantasi fordi vi skal byge vores egen cafe. Så snakkede vi om hvordan skal den ser ud. Børnene sagt at det skal være blomster, kakao, masser af is, slik og kage. Vi har snakket om farvarne, hvilket farver skal det være i vores caffe og hvordan skal den hedde.

På den måde vil jeg fokuserer på børnenes oplevelser af, og fortællinger, og giver dem mulighed for at udtrykke sig omkring deres forståelse af verden. For det anden kunne børnene udvikle sin forståelse af de følelsesmæssige værdier af den konkrete virkelighed, og for det tredje den fælles tema som er vores caffe giver  en god mulighed for, at alle børnene kan arbejde fordybet med flow fornemmelse, var det også nemmere at være kreative og bruge fantasi  for at bygge videre på hinandes ideer, fordi tema var sporet ind i fælles betydningsrum.

BAGGE EN CHOKOLADE KAGE –  følelsesmæssig og sanselig kvalitet, som gør at det os alle børn kunne vække en impuls til at udtrykke sig. (æstetik og læring ,s.178)

Det var meget vigtigt for mig til at skabe en fælles motivation til hele gruppen til min projekt, der skaber impulser , som kan danne udgangspunkt for en fælles æstetisk læreproces.

MÅL

  • Kendskab til egne og andres følelse (udvikling af evne til at sætte sig i andres sted – cafe leg )
  • Arbejde med improvisation,
  • Fokus på brugen af fantasi
  • Fokus på kreativitet: skabende nytænkning (papir kage )
  • Udvikling af evne til opmærksomhed (bagning, kolage)
  • Udvikling af ansvarlighed i forhold til færdiggørelse (bage kage, oprydning efter cafe leg, byge papir kage )
  • Udvikling af sprog gennem aktiviteter
  • Udvikling af kropslige færdigheder
  • Udvikling af social kompetence
  • Udvikling af tro på egne kompetence

MODEL FOR ÆSTETISKE LÆREPROCESER:

MODEL FOR ÆSTETISKE LÆREPROCESER:

 

DAG 1: BAGE AF CHOKOLADE KAGE DAG 2: VI LEGER CAFFE- FÆLLES SPISNING DAG 3: VI BYGER VORES EGEN KAGE
1.     IMPULS ·      ÆSTETISKE OPLEVELSER (FORTÆLLINGER, FANTASI)

·      BAGNING (SANSE)

 

 

·      ROLLE LEG

·      SANSE

·      FANTASI

·      KULTURAL ASPPEKT

·      KOLAGE

·      SANSE

·      FANTASI

EMPIRISK LÆRING
2.     OPTAKT ·      ÆSTETISKE AKTIVITET:

·      BAGNING

(kort forklaring hvad vi skal lave , og hvordan skal man opøre sig i køkkenet)

 

·      ACCEPTERENDE ATMOSFÆRE, HVOR ALLE FØLGER SIG TRYGGE

·      ANSVAR FOR PROCESSEN UDEN AT BLIVE STYRENDE

·      ALLE KAN FÅ MULIGHED FOR AT ARBEJDE I ET TILSTAND AF FLOW

ÆSTETISKE AKTIVITET : – CAFFE LEG

(kort forklaring hvad vi skal lave)

·      DEKKNING AF BØRDET

·      ANERKENDER HINANDES ÆSTETISKE FORMUDTRYK

·      ROLLE LEG

·      ACCEPTERENDE ATMOSFÆRE, HVOR ALLE FØLGER SIG TRYGGE

·      FLOW

ÆSTETISKE AKTIVITET

PAPIR KAGE

(kort forklaring hvad vi skal lave)

 

·      ANERKENDER HINANDES ÆSTETISKE FORMUDTRYK (lytter efter børns ideer, og giver dem muligheder til at udtrykke sig )

·      ACCEPTERENDE ATMOSFÆRE, HVOR ALLE FØLGER SIG TRYGGE

·      FLOW

3.     EKSPERIMENT

 

·      BÅDE EGNE OG ANDRE SANSE OPLEVELSER

børnene fik mulighed til at hjælpe med at bage en kage og være en del af gruppe hvor alle følt sig tilpas

·      IMPROVISATION

Børnene leger at de er på en caffe. De bestiler et stk kage og kakao.

·      SPONTANSE SKITSER

Piger vil være princesser og damer

·      ANDRE FANTASIFREMMENDE ØVELSER

De snakker med hinanden og bruger fantasisprog og spejler i hinanders verden

·      ARBEJDER MED SERLIGE TEKNIKER OG METODER ( klipe,kliste,male)

·      FANTASI OG KREATIVITET KOMMER TIL SPIL børnene har en vision hvordan kage skal se ud, og de fik lov til det

4.     UDVEKSLING FORMUDKAST

Kage

ARBEJDE MED ANERKENDENDE TILGANG. STØTTE OP

UDVIKLING AF ÆSTETISK KOMPETENCE

KOMUNIAKTION

KULTURAL ASPEKT

·      STØTTE OP

Jeg hjælper med at bruge fx, saks

·      INSPIRATION

Jeg viser en anden slags form til at male og bygge en kage

 

ÆSTETISK LÆRING
5.     FORDYBELSE ·      KOLLEKTIVETS ARBEJDE MED FORMEN GIVER NYE IMPULSER FREM MOD EN ENDELIG FORM

 

·      DIALOG – JO MERE FOKUSERET KAN BØRNENE ARBEJDE , JO MERE DE LÆRER OG UDVIKLER SIG

·      FLOW

·      FORDYBELSE AF TEMA

·      PÆDAGOGENS ROLLE SOM HJÆLPER TIL AT UDTRYKE DET SOM DE VIL UDTRYKKE ( M.har lavet en andet slags figure )

·      FLOW

6.     PRÆSENTATION

 

·      ÆSTETISKE KOMMUNIKATION

Børnene fik mulighed til at dele sine oplevelser med andre og hermed  for at udvikle sin forståelse.

 

UDVIKLING AF IDENTITET

BØRNENE SPEJLER SIG I DE ROLLER SOM ER I.

Piger var princesser, damer, drengene var pirater og spiderman

·      ERFARING (børnene lærer at man må også lave en kage fra papir)

·      FORSTÅELSE OG   ANERKENDELSE

( jeg føler barnets initiativ )

·      DIALOG OMKRING DE ÆSTETISKE UDTRYK

 

·      EN SERLIGE STEMNING

 

7.     EVALUERING

KOMUNATION OMKRING DE ERFARINGER DE HAR HØSTET GENNEM DE ÆSTETISKE FORLOB

 

RESPONS PÅ SINE ÆSTETISKE UDTRYK SOM KAN RUMME MANGE GODE LÆREPROCESSER DISKURSIV LÆRING
 

 

pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03EVALUERING :

Alle børn  i alle dage blev anerkendt som de er, og de roller som de  spiler. Fx M. vil være en princesse og have en princesse kjole på,  da vi leg caffe og fik hun lov til det.  N. Vil være en flot dame, og brugt kropsprog i legen – andre piger afspejler sig i hende, og prøv at gør det samme.  Børnene fik derfor mulighed for selv at italesætte sine oplevelser og fik de respons på deres skabende arbejde. I sidste dag deres fantasi , og kreativitet kom til udtryk. Vi har skiftet medie til kolage. Børnene gennem malearbejdet fik mulighed for at fastholde og komunnikere æstetisk omkring deres umiddelbare oplevelser.

 

 

Paulina Owsiejew

literatpucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s