I forbindelse med valgfaget Kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde, er vi blevet præsenteret for flere forskellige kreative medier, men har bidt os fast i tematisk billedarbejde, hvor vi har fået en bredere forståelse af billedskabelse, og derigennem lært forskellige materialer og teknikker at kende som vi vil videreudvikle igennem vores aktivitet.

 

I undervisningen har vi blandt andet arbejdet med tredimensionelle formninger, såsom skulpturer og figurer. I vores gruppe har vi både dagtilbud og skole/fritid som specialisering, og vi har derfor valgt at arbejde med de kommende skolebørn i en børnehave, de 5-6 årige. Vores overordnede fokus er på sigt at skabe en god overgang for børnene, med henblik på at skabe gode værdier som forudsætning for en god skolestart. Vi har derfor valgt at have fokus på hvordan kan man bruge kreativiteten til at reflektere over hvordan man er en god ven, og på den måde forberede børnene på at danne nye relationer ved skolestart. Dette vil vi gøre ved at børnene skal skabe en figur, en god ven, ud af toiletruller og diverse materialer, som et tredimensionelt udtryk. 

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i 7 trinsmodellen som er lavet af Bennyé Austring og Merete Sørensen. Vi vil skabe en impuls hos børnene ved at skabe dialog omkring det at være en god ven. På den måde får børnene et indtryk som de senere kan omdanne til æstetiske udtryk. I eksperimentet er det vigtigt at børnene har mulighed for at udtrykke sig æstetisk i en positiv atmosfære, hvor der er plads til at være fordybet omkring emnet. Vi vil deltage aktivt sammen med børnene for at motivere og lede i den æstetiske virksomhed. 

(Austring, 2015).

Den norske forsker Arne Trageton mener, at barnet i den konvergente fase (4-7 år) ofte på forhånd har en bestemt opfattelse af hvad det vil lave. Det hænger sammen med at barnets sproglige begreber er stabile, men de nuanceres yderligere igennem den rum- og formskabende virksomhed. Barnet vil i denne fase sætte krav til sig selv om at deres æstetiske udtryk skal have lighed med det begreb de arbejder ud fra, f.eks. en klasselærer i dette tilfælde. I denne aktivitet anvender børnene deres skabende fantasi når de omsætter deres opfattelse af en god ven til et æstetisk udtryk. Efterfølgende vil børnene kunne lege med deres figurer, lege at de møder hinanden første gang, og lege hvordan man bliver gode venner når man møder nye venner. På den måde kommer det firdeminsionelle i spil, når børnene leger med dukkerne.

(Ringsted og Froda, 2008).

 

Litteraturliste

Austring, B. (2015). Æstetiske læreprocesser – kort fortalt. I Kirken underviser. (S. 2-3). Folkekirkens Konfirmandcenter/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Forlag. 

Ringsted, S. og Froda, J. (2008). Arne Trageton – den rum- og formskabende udvikling. I Plant et værksted. (S.209-210). Hans Reitzels forlag.

Gruppe 9. Sandra, Louise, Rune, Sofie.
puce18-ku04v