Indledning

Vi har været ude og besøg en SFO, hvor vi fik glæden af at tilbringe tiden sammen med en 0.Klasse i alderen 6-7 år. I gruppen er vi to specialiseringer, dagtilbud og skole/fritid og derfor valgte vi en 0. Klasse. 

Ud fra vores forbesøg på institutionen bemærkede vi, at børnene ikke havde meget kendskab til forskellige kreative aktiviteter ud over de basale aktiviteter som, perler, maling og modellervoks. Under vores besøg, snakkede vi med børnene omkring, hvad de særligt var optaget af, vi fik mange forskellige svar og derfor valgte vi denne aktivitet, hvor børnene hver især kan bruge fantasien til at skabe et univers. 

 

Beskrivelse

Vores aktivitet går ud på at vi i fællesskab med børnene skal skabe et fantasi univers, ved brug af forskellige materialer. Vores overvejelser med aktiviteten er at børnene selv skal bruge deres fantasi og dermed bidrager til vores alles fantasiunivers. Vi vil starte med at introducere børnene til aktiviteten og skabe impulser, ved at vise forskellige billeder og eksempler. 

Vi deler børnene op i fire grupper, hvor der ved hvert bord sidder en voksen. Når børnene er blevet inddelt i grupper, udlevere vi de forskellige materialer, som børnene skal bruge. Efterfølgende får børnene et stykke pap i A4 størrelse, som de selv skal male i en farve, som de selv vælger. Pappet fungere, som fundamentet for universet, hvor børnenes egne elementer til sidst, skal limes på. Til slut i aktiviteten sætter vi alle børnenes stykker pap sammen, som bliver til et fælles univers.

 

Processen

Nedenfor ses et billede af processen

Den nærmeste udviklingszone

Den nærmeste udviklingszone af Lev Vygotsky tager udgangspunkt i forskellen mellem barnets kunnen og det barnet kan ved hjælp af en der mestre noget. Derudover bygges der på læringen for barnet og at barnet bliver udfordret, men samtidigt støttet i at forbedre sine egne evner (Ringsted & Froda, 2008, s. 75). For vores aktivitet er det vigtigt, at børnene føler en tryghed for at tilegne sig ny viden om den kreative proces. Dette føre til tryghed og motivation for medvirken i aktiviteten.  

7 – Trins Modellen 

Vi har valgt at planlægge og tilrettelægge vores aktivitet med udgangspunkt i 7-trins modellen for igangsættelse af æstetiske læreprocesser. Bennyé D. Austring har i samarbejde med Merete Sørensen udarbejdet 7-trinsmodellen, hvor der tages afsæt i den pædagogiske viden, hvorpå pædagogen beskæftiger sig med at bygge videre på børns interesser. (Austring & Sørensen, 2006, s. 179) 

1. Impuls 

Her er man præget af sin æstetiske virksomhed ville vi give børnene et indtryk af udtrykket.(Austring & Sørensen, 2006, s. 180)  Med det sagt styrkes børnenes impulser ved, at vise dem vores eksempel og forskellige billeder, som kan bruges til inspiration.

2. Optakt 

Her skabes der en stemthed hos børnene ved at tydeliggøre rammerne for aktiviteten (ibid)., hvilket er at de skal bruge deres fantasi for hvad deres ideelle univers skal indeholde. Derudover er det vores tanke, at børnene får brugt flest mulige materialer  og dermed få skabt kendskab til og  brugen af materialerne.

3. Eksperiment 

Her arbejdes der med at børnene får omsat deres tanker om tema til æstetisk symbolsk form (Austring & Sørensen, 2006, s. 182). Med dette skal børnene begynde at kigge på hvilke materialer de vil starte ud med at anvende til at få bygget de forskellige elementer til, at få bygget universet. 

4. Udveksling 

Ved udvekslingen bliver der efter eksperimentet med, at få set på hvilket materiale man vil anvende for, at gengive sin fantasi til æstetiske symbolske former. (Austring & Sørensen, 2006, s. 183)

5. Fordybelse 

Her arbejdes der frem til det endelige produkt (Austring & Sørensen, 2006, s. 184). Børnene bliver nu færdige med deres endelige elementer og  får limet det fast på pappet. Nu bliver alle gruppernes individuelle univers sat sammen til et stort fælles fantasifuldt univers, som børnene kan bruge til at lege med.

6. Præsentation 

Her er vi nået til slutningen af udførelsen af aktiviteten og skal nu præsentere det endelige kreative produkt (Ibid.). Det endelige kreative produkt vil blive udstillet til fremvisning for forældrene, pædagogerne og de andre børn på SFO´en. Der vil også blive printet billeder ud af processen, som vil blive fremvist.

7. Evaluering

Opsamling af den endelige proces og kreative produkt (Austring & Sørensen, 2006, s. 186). Vi vil med aktiviteten løbende se på om børnene er i flow og om det er noget børnene er interesseret i. Vi vil motivere børnenes medvirken ved, selv at være deltagende og vise et godt eksempel, så børnene har noget at spejle sig i. Vi vil efter aktiviteten, reflektere og evaluere over vores processen og det endelige kreative produkt. 

 

Litteraturliste

Austring, B. D. & Sørensen M. (2006) “Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde”  (s. 179 – 186). Æstetik og læring. Hans Reitzels Forlag.

Ringsted, S. & Froda, J. (2008) “Værkstedsarbejde, identitet og personlighed” (s. 75). Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag

 

Gruppemedlemmer: Dilan Demir, Lina Al Saidi & Zehra Koyuncu
puce18-ku04v
puce18-ku04v
puce18-ku04v
puce18-ku04v
puce18-ku04v