Byg og bo i hyggehulen 

Målet med vores aktivitet er at skabe et inkluderende fællesskab med sammenhold i gruppen. Vores aktivitet kan bruges i forskellige aldersgrupper, da man kan justere sværhedsgraden, så den er håndterbar i forhold til målgruppen. Vores aktivitet egner sig bedst til en gruppe bestående af fire – fem personer, hvor man kan fordele de forskellige arbejdsopgaver ud, så alle har et ansvarsområde. De fysiske rammer omkring aktiviteten, skabes udenfor, enten i skoven eller på legepladsen. Der skal bruges følgende redskaber:   Underlag (flamingo, andet), grene, tegnestifter eller andet som pløkker, snor, presenning og stof eller andet. 

 

Indhold

I vores aktivitet vil vi have deltagerne samlet i mindre grupper, hvor de skal samarbejde om at lave en bivuak/hule. Vi vil have redskaberne klar og kort fortælle/vise hvordan forskellige bivuakker/huler kan se ud. Hertil skal de sammen snakke og planlægge deres bivuak, og hvilke/hvor mange redskaber de skal bruge. Aktiviteten handler om processen frem for resultatet, så det er ikke en konkurrence, men en måde at skulle bruge sine hænder, fantasi, kreativitet samt samarbejds- og kommunikationsevner. Når tiden er 

gået, vil vi sammen gennemgå gruppernes bivuakker, hvor de kan fortælle om deres tanker bag og hvilken proces de gennemgik sammen. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Motivation
Vores primære mål med denne aktivitet er at styrke deltagernes motivation for at deltage i denne og fremtidige aktiviteter. Hvordan vil vi gøre dette? 

Hvis vi starter med at kigge på skemaet, figur 1 i Dorte Ågårds kapitel om motivation, så er der forskellige stadier inden for motivation.(Ågård, 2015) Vi kan se på figuren, at der er indre og ydre motivation, hvor det indre repræsenterer lysten fra individet selv, hvor det ydre repræsenterer pligten fra individet til at deltage, og her vil vi selvfølgelig ramme deltagernes indre motivation, da det ikke skal handle om andet end dem selv. Her er der mange måder at forsøge sig med dette, som at vi kan undgå at der er for små rammer, så deltagernes kreativitet bedre kan vises frem. 

Det fælles tredje
I forhold til at vi har til formål med vores aktivitet at skulle skabe en sammenhold- og fællesskabsfølelse har vi lagt vægt på at der er et fælles tredje. I gruppen bliver det fælles projekt grundlaget for at sammenholdet styrkes, grundet følelsen af sammen at have oplevet eller i dette tilfælde konstrueret noget. Dermed skabes der de deltagende i mellem en tilknytning til hinanden, på baggrund af det de er fælles om (https://michaelhusen.dk/det-faelles-tredje/). 

I det målet med vores aktivitet er at styrke fællesskabet, er de didaktiske overvejelser i højere grad rettet mod selve processen, frem for det endelige resultat. Det er derfor vigtigt at alle de deltagende føler sig set, hørt og værdsat i processen, for at opnå det relationelle mål med aktiviteten. 

Konstruktionslege
Der findes mange forskellige lege som børn kan lege f. eks. rolleleg, tumleleg, regelleg og konstruktionsleg. Vi vil tage udgangspunkt i konstruktionsleg i vores aktivitet (https://flexaworld.com/da-dk/blogs/news/types-of-play-that-develop-your-child). 

I konstruktionsleg ligger det lidt i ordet hvad det går ud på, nemlig  at man skal konstruere noget. Det kan være alt fra at bygge med klodser, sidde i en sandkasse og lave sandslot til at sidde ved bordet og lege med modellervoks. Her får børnene stimuleret alle deres sanser, deres grov- og finmotorik, deres sprog og de lærer meget mere om dem selv og andre omkring dem.

Her kan der komme en masse ideer som vil blive afprøvet, det kan være alt fra en forkert gren som ikke kan bruges til at binde snor omkring,  til at man finde den perfekte pløk.

Vi har forsøgt at forholde os til forholdet mellem læring og den undervisning vi har fået, det kan vi også kalde for didaktiske overvejelser. Vi har haft nogle didaktiske overvejelser i forbindelse med at vi vil lave en konstruktionsleg i vores aktivitet. Vores didaktiske overvejelser har bla. været at der fysisk skal være plads til at konstruere og hvis det var helt optimalt skulle det gerne foregå ude i naturen. Her vil det blive mere naturligt og gå rundt og selv finde de materialer man skal bruge i stedet for at tage noget i en kasse, som vi har fundet på for hånd. Vi har også overvejet en aktivitet, hvor børnene får aktiveret deres nervesystem og lærer noget fysisk som f. eks. at binde forskellige knob som kællingeknude, tømmerstik, råbåndsknob osv. Her er der en masse læring i at man lærer det ved at gøre det fysisk.

 

               

Af Weronika, Thea, Sebastian, Victor og Sofie 

 
puce21-nu02