Mål og rammer:

Aktiviteten retter sig mod dagtilbud, med henblik på storegruppen i børnehaven. Aktiviteten kan også bruges til indskolingen/SFO-området. 

Afhængigt af aldersgruppen, plads og personale rækker aktiviteten sig til ca. 6-12 børn (hvis pladsen er begrænset), men kan sagtens bruges til flere børn. 

 

Målet for aktiviteten er at give børnene en dybdegående oplevelse med 3 dimensionale kunstværker og eksponere dem for kunstens materielle dimension, herunder udforske de forskellige genbrugsmaterialer, som vi har med. Vi ønsker at støtte børnenes udvikling af 3 dimensionale former og hjælpe dem med at udvikle en dybere forståelse for de udtryk, de skaber gennem deres kunstværker, herunder med hensyn til de forskellige trykteknikker, de vælger at anvende. Vi vil give børnene mulighed for at samarbejde om at skabe noget nyt, og dette vil vi gøre ved at lade dem eksperimentere med materialer og teknikker. Målet er blandt andet også at vi vil have fokus på processen frem for produktet, med dette vil vi vende vores egen opmærksomhed i retning af kunstens betydning i leg og dannelse.

Et andet mål vi havde sat os var at udvikle børnenes æstetiske kompetence.

 

Materialer og rum:

Gør jer overvejelser om rum i rum, eventuelt ved at skærme/indsnævre rummet vha. rumdelere, tæpper eller plancher (som kan hænges op og skabe et rum), eventuelle stemningsskabende lyd (f.eks. fugle/naturlyde), så det ikke tager fokus fra børnene.

  • Stort stykke papir med malede veje på (til gulvleg)
  • Genbrugsplast og pap (til huse, biler træer mm.)
  • Maling, pensler, svampe, paletter, forklæder
  • Farvet silkepapir
  • Saks, limstift, limpistoler
  • Logoclic plader til vinduer (kan købes i Bauhause), flamingo
  • Eventuelt legende tøj til personalet (rolleleg)

Obs. Materialerne kan varieres eller udskiftes afhængig af målgruppen og hvad institutionen har til rådighed. 

 

Indhold:

Aktiviteten går ud på, at der kommer en borgmester og beder om børnenes hjælp og samarbejde, for at genopbygge deres by, som har mistet farver. Børnene bliver introduceret til ”bygge og male”-stationerne, hvor mindst én voksen pr. station sidder og kan hjælpe med hhv. maling og limpistol.

For at blive i den legende fortælling, tager pædagogerne kostumer på (malertøj, byggemand med hjelm, borgmester med høj hat og borgmesterkæde). Disse kostumer kan variere ift. hvilket tema man har valgt at give sin by.

Til slut, når børnene er færdige med at bygge og byen er malet, er der rig mulighed for at børnene kan lege med alle de ting de har kreeret og skabe gode nye fortællinger. Evt. kan de tage deres kreationer med hjem eller beholde i institution.

Papiret, hvor byen er malet på, kan genbruges og findes frem, når der skal leges.


Børnene får gennem denne aktivitet/proces deltagelses- samt inklusions muligheder, i den grad af at kunne være en del af et fællesskab. Når børnene deltager i denne aktivitet, går de igennem forskellige æstetiske læreprocesser. Disse læreprocesser trænger igennem, når de visuelt ser de farverige billeder som har skærmet byen rundt, og når historien bliver fortalt af borgmesteren, da det fører ud i at ved brug af materialerne kan sanse, fantasere, agerer ud fra de impulser som kommer herved og som til sidst fører ud i leg.

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Teoretisk har vi taget udgangspunkt i Malcolm Ross’ model, hvor vi har tilrettelagt en aktivitet, hvori de grundlæggende elementer fra modellen var i spil: håndværk, sanser, medie og fantasi.

Derudover indebærer modellen to yderlige elementer, leg og impuls, hvori aktiviteten særligt centrerede sig om det legende og lystfulde element grundet målgruppen. Legen var tydeliggjort i de brede rammer og den legende introduktion i form af en fortælling.  

 

Af Amalie Mikkelsen, Annika Glentvor, Eyð á Kamarinum og Sarah Bibi Mahmoud 

puce21-ku05v
puce21-ku05v
puce21-ku05v