Gruppe 3 – SK5

                                               Modulopgave I – Seminarkatalog – Byg selv by           

 

Vores gruppe valgte at besøge Christiania på modul I, som skulle være starten på vores projekt om at skabe en fantasi by / byg selv by ud fra genbrugsmaterialer. Grundlaget for at besøge Christiania var, at vi som pædagoger har en baggrundsviden omkring hvordan et alternativt samfund kan være, og hvordan man ellers kan bo og leve sit liv på. Vi vil så vidt muligt prøve at inspirere børnene til at se og forstå, at en by/samfund kan se ud og være på flere forskellige måder, med inspiration fra Christiania. Det er ikke kun gældende for hvordan det ser ud, men også de værdier der er.

 

Brugergruppen for vores institutionsbesøget er et fritidshjem, hvor målgruppen er 0.-3. Klasse.

Vi vil inddrage begrebet dannelse i vores opgave, da vi finder det relevant i forhold til at børnene får en større indsigt og forståelse i, at et samfund ikke nødvendigvis er som de oplever det til daglig, da miljøet og samfundet på Christiania er en central modsætning til livet udenfor Christiania.

Endvidere finder vi begrebet kreativitet relevant at bruge i vores opgave, da vi og børnene eksperimenterer med de kreative processer, samt vores håndværksmæssige kunnen, herunder Malcolm Ross’ model om æstetisk læreprocesser.

 

Vores tankegang er, at vi medbringer genbrugsmaterialer, såsom: toiletruller, pap, mælkekartoner, juicekartoner, sølvpapir, plastikflasker m.v. Vi vil bede forældre om at give deres børn de genbrugsmaterialer med som de har. Vi vil give børnene lim, limpistoler, tape m.v. til rådighed, så de kan bygge lige det de vil.

 

I vores opgave vil vi inddrage dele af Folkeskoleloven og dens formål for børnene til at retfærdiggøre vores projekt, det er b.la. præciseret i dens formål at man skal arbejde med børnenes medansvar, samt en bredere viden om hvordan et samfund kan se, og derudover skal der arbejdes med at udvikle børns fantasi. Aktiviteten rummer et yderligere potentiale ved at de kan digitalisere den ved hjælp Minecraft, SIMS m.m., da børn er meget optagede af at skabe virtuelle byer.

 

Laura Lerager Pedersen – 202163151

Morten Korsmann – 202163116

Morten Slott Byrgesen – 202163510

Pernille Milo – 202163536

 


CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S