En undersøgelse fra MaryFonden fra 2015 viser at der er 64.000 i aldersgruppen 16-29 år, som kategoriseres som ensomme. Dette er blandt andet opgjort ud fra en spørgeundersøgelse omkring oplevelsen af at være mærkbart uønsket alene i hverdagen. Det er fagligt dokumenteret at ensomhed påvirker både fysisk og psykisk helbred negativt.

Mange oplever at blive kategoriseret og stigmatiseret negativt omkring deres følelse af ensomhed, derfor vil vi arbejde aktivt med at nedbryde den negative samfundsdiskurs omkring ensomhed.

På baggrund af undersøgelsen fra Maryfonden, ser vi et behov for et tilbud til unge mellem 16-29 år, som føler sig ufrivilligt alene i hverdagen, kan mødes med ligesindede og på deres præmisser opnå samvær. Dette betyder at vi åbner en café, med fokus på at afstigmatisere det at opsøge samvær i det offentlige rum alene. Mange i aldersgruppen 16-29 år oplever sociale udfordringer i forhold til studiestart som ofte indebære flytning til ny by og en adskillelses fra tætte relationer. Herudover har vi med en aldersgruppe at gøre, hvor mange oplever at tvivle på egen identitet, hvilket for mange medførere stor usikkerhed og vigende selvværd.

Vi har i vores proces været i kontakt med flere lignende tilbud, hvor målgruppen dog har været mærkbar anderledes end vores målgruppe. Samarbejdet er blevet etableret ud fra en teori om at vi gennem samskabelse kan bruge andres erfaringer aktivt i etableringen af vores tilbud. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi, sammen med lignende tilbud, arbejder for samme mål. Det betyder at vi allerede på forhånd har været i stand til at etablere et samarbejde med en lignende organisation, hvor vi aktivt kan bruge hinanden som sparringspartnere fremadrettet.

Vi har fra begyndelsen haft samskabelsen som en grundsten for vores proces. Vi har benyttet os af kvantitativ analyse igennem en spørgeundersøgelse, hvor vi har søgt svar på hvilke forventninger målgruppen har til et tilbud af vores kaliber. Det er kombineret med kvalitativ tilgang i form af interview med fagpersoner, med et indgående kendskab til lignende målgrupper og tilbud.

Vores tilbuds primære fokus er at afstigmatisere ensomhed og udfylde et manglende rum i det ny-moderne samfund. Vi har fra begyndelsen været bevidste om at det bliver afgørende hvordan vi formår at formidle vores tilbud til brugere og eksterne partnere. Vi ønsker at distancere os fra tanken om at være et socialpædagogisk tilbud. En stor del af de unge fra vores egen spørgeundersøgelse understregede vigtigheden af ikke at opleve sig kategoriseret. Vi ser ikke brugerne af vores café som klienter, men som ganske almindelige kunder, derfor kommer vi til at markedsføre os som en bæredygtig ny-moderne café med fokus på rummelighed og plads til diversitet.
pucf17-se01