Capture the flag (CTF)

Mål & rammer: 

Vores overordnede pædagogiske mål med aktiviteten er at styrke det sociale fællesskab. 

Capture the flag er traditionelt et udendørsspil, men kan også spilles indenfor i hal eller lign. Hvert hold har et flag hvortil spillet handler om at erobre det andets holds flag for at vinde runden/kampen. Hvert hold har en base, hvor holders flag er placeret. Det handler om at få flyttet fjendens flag fra deres base ned til ens egen base. Alternativt kan en runde vindes ved at samtlige af modstanderens spillere er elimineret. 

Målgruppe: 

Denne aktivitet beregner til målgruppen i skole/fritid i alderen mellem 12 – 15 år. 

Fysiske rammer og indhold: 

Aktiviteten er egnet til 20 deltagere, så hvert hold har 10 medlemmer evt. flere end 20 deltagere kan der deles flere hold op. Aktiviteten kan justeres ift. antal af deltagere f.eks. hvis det er færre end 20 deltagere.

Aktiviteten startes med at der inddeles to hold, med et ligeligt antal deltagere på hvert hold. Banen er på forhånd lavet og består af forskellige forhindringer og gemmesteder som spillerne kan bruge under spillets forløb. 

 Hver deltager skal have en velcro vest på og hvert hold får uddelt masser af små bolde, som de skal bruge til at ramme det andet hold med og hver gang bolden sidder fast i vesten, så er man død. Hvis bolden sidder på og falder af vesten, så tæller det ikke som at man er død. 

Hvis man dør ryger man i fængsel. Hvert hold har hvert sit fængsel, som vi indrammer ved brug af kegler og evt en bænk.

Inden aktivitetens begyndelse samles holdene hver for sig, og drøfter taktik. Med andre ord drøfter hvordan de vil gribe spillet an for at erobre det andet holds flag, uden selv at blive elimineret.  

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi vil arbejde med de seks læreplanstemaer med primært fokus på det der omhandler krop, sanser og bevægelse, da dette da vi også har arbejdet med kroppens sanser. Derudover har vi også fokus på det sociale aspekt i aktiviteten samt processer.

6 læreplanstemaer med fokus på krop, sanser & bevægelse: Børn er i gennem verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke samt passe på kroppen – igennem ro og bevægelse bliver grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som der udgør fundamentet for erfaring, viden samt følelsesmæssige og sociale processer – ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen. 

Krop: Kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i samfundets fællesskabet og har både en fysisk og en eksistentiel dimension. Den fysiske dimension omfatter forståelsen af kroppen, som en biologisk system med alle kroppens forskellige dele, delens funktioner, samspil og reaktioner. 

Sanser: Sanserne er en måde hvor børnene har adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden på. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte stimulering af de tre motoriske grundsanser (den taksile sanse, vestibulære sans & muskel-led sansen) i samarbejde med de fire øvrige sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen & høresansen). Det har afgørende betydning barnets motoriske udvikling og automatisering af bevægelser. 

Bevægelse: I bevægelse fællesskaber udvikler barnet barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk, udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk. Bevægelse handler om børns aktive udforskning af verden og kroppens muligheder.

Det sociale aspekt: 

Formålet med CTF aktiviteten, er at det kan være en god aktivitet at udføre sammen med eleverne, da det styrker det sociale aspekt. Inden kampen begynder, så skal hvert hold snakke sammen om strategier de kan afprøve. Der opstår kommunikation mellem deltagerne og deres kommunikative kompetencer forbedres.  

Processer: 

I forlængelse af vores afsnit omkring mål og rammer, handler det om, at der i udførelsen af aktiviteten, er fokus på de motoriske færdigheder samt den sansemotoriske oplevelse mm.  

  • Sanserne vil komme i spil. 
  • Musklerne bliver brugt og der kommer muskel led sansen også på banen. 
  • Oplevelse af føle sig udfordret: Da mange er nybegyndere og måske slet ikke har prøvet at spille CTF, vil der allerede her være et udfordrende element. 
  • Ens fremtoning og formidling kan få indflydelse på deltagers motivation og engagement. Med den måde man formidler sig på og den måde man kommunikerer med deltagerne på, er medvirkende til en positiv øvelse og oplevelse. 

Irem Kesen, Andrei Khair Christensen, Helena Olsen & Nico Tobias Jensen. 

 
pucf20-sb02