kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kreative udtryksformer – Leg drama og teater

JA, og så legede vi….

Mål og rammer i aktiviteten Målet med vores aktivitet er at børnene får mulighed for at øve improvisation. De får mulighed for at mærke og øve sig på, at det er okay at fejle. Samtidig får børnene mulighed for at… Continue Reading →

Leg med følelser

Indhold Aktiviteten kan tilrettelægges så den tilgodeser alle de 6 læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan: grundlæggende bygger aktiviteten på sprog, kommunikation, fællesskab og æstetik, og hertil kan aktiviteten afholdes i naturen eller omhandle naturtema – herved inddrages natur, udeliv… Continue Reading →

Gæt min følelse

Gæt min følelse  Vi har valgt at lave en aktivitet omhandlende de 5 grundfølelser: glæde, tristhed/sorg, afsky/væmmelse, angst/frygt og vrede. Aktiviteten går ud på, at børnene i små grupper for tildelt én grundfølelse som de derefter skal fremlægge, enten gennem… Continue Reading →

‘Yes, jeg har lavet en fejl’ kulturen

Den faglige inspirationsblog ‘Yes, jeg har lavet en fejl’ kulturen    Mål og rammer for aktiviteten Det overordnede mål vi har med vores aktivitet, er at skabe en fælles forståelse, for hvad det vil sige, at fejle i hverdagen, og… Continue Reading →

Dialog og fortælling

Hvad er målet med aktiviteten? Målet med vores aktivitet er at man får igangsat en filosofisk samtale, hvor fokuset er at få de udviklingshæmmet til at reflekterer over æteriske delemner. vi vil med vores aktivitet sørge for at samtalerne bliver… Continue Reading →

Leg med klap og tegn

Leg med klap og tegn 

LEG EN BOG

Leg med tegn

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag: Målet med vores aktiviteter er at få unge med ADHD ned i low arousal, samt at kunne styrke deres koncentration. Unge med ADHD kan have tendenser til at have en problemskabende adfærd, derfor handler… Continue Reading →

Fortællende huler

Vi har valgt at deltagerne skal bygge en hule i samarbejde med hinanden. Målet med dette er at give deltagerne et tilhørsforhold til det skabte rum og den stemning der opstår. Vi har netop valgt hulebygning for at skabe en… Continue Reading →

Eventyrs Massage

 

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑