kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kreative udtryksformer – Musik

Inspiration til musikaktivitet

Mål og rammer for aktiviteten  Vi inviterer til musisk samskabelse i pædagogisk regi. Vi kommer til at bruge både akkord- og rytmeinstrumenter til at spille en kendt børnesang samt lave et par andre brugbare sange for kommende pædagoger. Målgruppen for… Continue Reading →

Musik med fokus på medbestemmelse, frirum og High-Low arousal

Program for aktivitet Opvarmning Goddag sang Sang om bandeord “Nu skal vi alle sammen danse” Farvel sang   Teoretisk grundlag for valg af aktiviteter Vi har valgt at tage udgangspunkt i Sonja Svendsens rammeplan. Svendsen har fokus på improvisationsteori i… Continue Reading →

Spontansang

Børnemusik – dyresang og vuggevise

Vi har i vores VK forløb arbejdet med at lave børnesange med nogle benspænd. Til Seminardagen vil vi synge en af vores sange sammen med de andre deltagere og spille en sang for dem. Indspilling af den ene sang ligger… Continue Reading →

Musik aktivitet – Fantasirejse

Indlæg til kpvalgfri.nu  Vores oplæg skal opfattes som en skabelon til, hvordan man kan arbejde med musik på en fantasirejse. Hvor rejsen går hen/temaer for rejsen og hvilke sange, instrumenter og danse der indgår kan man selv finde på:  Udenfor døren… Continue Reading →

Musik

Musik kan bruges til at skabe et fællesskab. Denne aktivitet er tiltænkt børnehavebørn, evt. de ældste. Vi vil starte med en velkomstsang, der lyder således: Ai, ai, ai, (navn) er her Ai, ai, ai (navn) gør sådan her Efter der… Continue Reading →

Alle kan spille musik

Musik kan bruges ude i praksis til at skabe dopamin i hjernen, som giver positivitet i hverdagen. Musik kan også hjælpe på borgerens motorik og påvirker borgerens bevægelse og skabe mere bevægelse hos den enkelte borger. Musik kan bruges blandt… Continue Reading →

rytmisk musik

Musikken som et redskab, i sammenspil med medstuderende på diverse hold. Vi starter med en enkelt goddag sang, som vi har brugt et par gange i vores undervisninger. Målet bag sangen er at få gruppen til at mærke de forskellige… Continue Reading →

Sammenspil – Shape of you

Sammenspil – Shape of you Mål og rammer Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag Målet med aktiviteten er at skabe musik sammen i en gruppe. Vi vil forsøge at skabe en aktivitet hvor vi som hold er sammen om et… Continue Reading →

Kongens efterfølger – Congas

Introaktivitet – Goddag min far   Mål og rammer Intro legen er en lær-at-kende leg, som har til formål, at få skabt tryghed, tillid og et rum, hvor folk kan føle, at det er okay at fejle og udtrykke sig… Continue Reading →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑