kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Kreation om Corona tanker

Seminar Katalog Vi har efter feltarbejdet på plejehjemmet fundet ud af en masse interessante ting, som vi rigtig gerne vil arbejde videre med. Vi har især fundet det interessant at kigge på, hvordan hverdagen har ændret sig for den enkelte

Se hele indlægget →

HipHop, Kultur og Identitet

På VK-forløbet Kulturmøde og interkulturalitet, har vi arbejdet med hvordan et kulturanalytisk blik kan være et redskab til at forstå både egne og andres handleforudsætninger. Modulets faglige indhold handler om forståelse for, hvordan kulturmøder får betydning i samfundet, i pædagogiske

Se hele indlægget →

En dag i IKEA – Rasmus, Nicklas, Jane og Simone

Kulturmøder og interkulturalitet Introduktion til valgfaget Valgfaget ’Kulturmøder og interkulturalitet’ har bl.a. fokus på mødet mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde, minoritetsgrupper, mangfoldighed mm. Vi er blevet præsenteret for forskellige kulturbegreber og kulturforståelser. På valgfaget har vi bl.a. lært at

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet

Kulturmøder i SFO’en

Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus.   Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet

puce17-ki01 puce17-kVi har været på besøg i en specialklasse hvor målgruppen er 8-10 år. Dagens tema handlede om identitet og kønsforståelser. Vi fik lov til at iagttage børnenes undervisning i et par timer. En af drengene fortalte, at han godt

Se hele indlægget →

Forskel og fællesskab

  Vi er en gruppe på 3 studerende, der har valgt valgfaget “kulturmøde og interkulturalitet”.  Valgfaget fokuserer på mødet mellem mennesker og vores handlinger, som alle er kulturelle. Vi er alle sammen formet af hvad vi har lært som børn,

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet valgfag

Kompetencemål: “Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til  kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kultur diversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis”. Vores valgfag hedder “kulturmøde og interkulturalitet”. Det handler om at arbejde med

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet, gruppe 7

Kulturmøde og interkulturalitet Katalog til seminardag 1. november 2019 Vi har været på feltarbejde på en døgninstitution, hvor unge kriminelle i alderen 14-18 år er anbragt enten frivilligt eller ved dom. Institutionen huser nogle af landets mest udsatte unge og

Se hele indlægget →

Forældresamarbejde

Gruppe 2 Vores fokus har været forældresamarbejde i dagtilbud på tværs af kulturer. I vores arbejde som pædagogstuderende har vi oplevet et beskrivende kulturbegreb i forhold til forældre med anden etnisk baggrund. Når det beskrivende kulturbegreb bruges, danner det et indtryk

Se hele indlægget →

© 2021 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑