kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Natur og udeliv

Projekt fra jord til bord

Målet Målet med vores aktivitet er at lære børnene, hvor den mad vi spiser, kommer fra. Det gør vi ved at plante årstidens frugt og grønt sammen med børnene, og lade dem hjælpe os med at vande det. Når de… Continue Reading →

Fra skrammel til nytte

Byg en bæredygtig drage

    Vores kompetence mål for natur og udeliv Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø Mål Målet… Continue Reading →

Den naturlige legeplads

Ifølge Benny Schytte skal man dele legepladsen i zoner, frem for at have mange legeredskaber. Dette argument bliver understøttet af en svensk undersøgelse, der viste at når børn leger på legepladsen, leger de 70% af tiden ikke med legeredskaberne (Schytte,… Continue Reading →

Smag på naturen

Smag på naturen At udforske ens grænser i forhold til mad og natur  Indhold Til seminardagen vil vi gerne bevidstgøre medstuderendes grænser, derfor har vi valgt at de skal smage på nogle planter/dyr/insekter som er lidt, eller meget, ude fra… Continue Reading →

Hands on ‘Kranie-bingo’

  Mål Målet med aktiviteten er at videreformidle naturen gennem en sjov og grænseoverskridende aktivitet. Det vil vi opnå ved at give børnene mulighed for at komme helt tæt på dyrene, ved at nærstudere forskellige dyrekranier. Målgruppe Aktivitetens målgruppe henvender… Continue Reading →

Byg og bo i hyggehulen

Byg og bo i hyggehulen  Målet med vores aktivitet er at skabe et inkluderende fællesskab med sammenhold i gruppen. Vores aktivitet kan bruges i forskellige aldersgrupper, da man kan justere sværhedsgraden, så den er håndterbar i forhold til målgruppen. Vores… Continue Reading →

Køkkenhave i vindueskarmen

Litteraturliste: style=”font-size: 0;”>pucf21-nu02

Naturelementernes magi

Naturelementernes magi    Målgruppen for aktiviteten er børnehavebørn, men kan nedgraderes i niveau til vuggestue.   Målet for aktiviteten er en udvidet forståelse af forbrugsmønstre og hvordan vi kan bruge naturens elementer til at formindske vores CO2 udslip.   For at gennemføre… Continue Reading →

Lort, pest eller en gladere planet?

Med natur og udeliv som valgfag, er der kommet mange forskellige emner på banen, men det som har optaget vores gruppe mest, er begrebet bæredygtighed. Begrebet er et paraplybegreb, hvor man kan anse flere forhold: Miljømæssig-, demokratisk-, social-, økonomisk-, pædagogisk… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑