kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Social innovation og entreprenørskab

Fortællinger fra Settlementet

Vi er 5 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole, som i forbindelse med valgfaget ”Social innovation og entreprenørskab” blev tildelt en partner, som vi i samarbejde med, skulle gennemføre et socialinnovativt projekt. Settlementet I Settlementet tror de på det enkelte menneske og

Se hele indlægget →

Sæbekassebiler og liv i gaden!

Hvem er vi, og hvem er de? Vi er Amalie, Jakob, Jeff og Lukas som er pædagogstuderende, og vi er i gang med et valgfag “Social innovation og Entreprenørskab”, hvor vi skal lære at skabe social værdi for mennesker gennem

Se hele indlægget →

FN’S 17 VERDENSMÅL I BØRNEHØJDE

FN’S 17 VERDENSMÅL I BØRNEHØJDE data-ccp-props=”{"201341983":0,"335551550":1,"335551620":1,"335559739":160,"335559740":360}”>  Inspiration fra: 

Studerende hjælper studerende til billigere bøger

I forbindelse med vores projekt i valgforløbet ’Social Innovation og Entreprenørskab’ har vi i samarbejde med Academic Books Campus Carlsberg, sat os for at hjælpe studerende med lettere (og billigere) adgang til studiebøger! ”Hvordan vil I dog gøre det?”, tænker

Se hele indlægget →

Vi har valgt at fokusere vores valgfag på at kreere en podcast med emner der skaber debat og som har til formål at aftabuisere pædagogiske opgaver og problemstillinger vi i det daglige kan støde på, dette har vi gjort i

Se hele indlægget →

GrOwZone

Seminardag Gruppe 2a   Konceptet GrOwZone fortælleværksted udføres hvor jeg som aktøren kan kontaktes af diverse bosteder, opholdssteder samt højskoler. Det vil også foregår således at man kan får tilbudt et besøg af GrOwZone som fx vil være  5-7 timer.

Se hele indlægget →

Tag livet i hånden

En daghøjskole med fokus på livskompetencer – læring for livet og til livet Gennem profilen social entreprenørskab og social innovation arbejder vi på, hvordan vi som pædagoger kan skabe nye tiltag der skaber social værdi for den enkelte borger og

Se hele indlægget →

Innovatarium: Huset for social samskabelse

Social innovation & entreprenørskab Da vi lever i et samfund, der er under konstant udvikling, er vores profession nødt til at følge med disse forandringer. Ny viden kommer hele tiden til, hvorfor det er vigtigt, at man, som fagperson, kontinuerligt

Se hele indlægget →

Help Needed

Projektet Help Needed’s primære målgruppe består af kvinder og mænd der er i risiko for overfald eller værre, det kan være i form af f.eks. prostitution eller voldsramte. Når mennesker har været udsat for vold eller værre, kan der ske

Se hele indlægget →

Lyt for Livet

Profil Gennem profilen; social innovation og entreprenørskab er vi blevet inspireret til sammen at skabe sociale projekter i vores lokalmiljø. Vi har deltaget i innovationsprocesser, for derigennem at skabe nogle andre livsbetingelser og udviklingsmuligheder for borgerne i praksis. På den

Se hele indlægget →

© 2021 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑