kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Social innovation og entreprenørskab

GrOwZone

Seminardag Gruppe 2a   Konceptet GrOwZone fortælleværksted udføres hvor jeg som aktøren kan kontaktes af diverse bosteder, opholdssteder samt højskoler. Det vil også foregår således at man kan får tilbudt et besøg af GrOwZone som fx vil være  5-7 timer.

Se hele indlægget →

Tag livet i hånden

En daghøjskole med fokus på livskompetencer – læring for livet og til livet Gennem profilen social entreprenørskab og social innovation arbejder vi på, hvordan vi som pædagoger kan skabe nye tiltag der skaber social værdi for den enkelte borger og

Se hele indlægget →

Innovatarium: Huset for social samskabelse

Social innovation & entreprenørskab Da vi lever i et samfund, der er under konstant udvikling, er vores profession nødt til at følge med disse forandringer. Ny viden kommer hele tiden til, hvorfor det er vigtigt, at man, som fagperson, kontinuerligt

Se hele indlægget →

Help Needed

Projektet Help Needed’s primære målgruppe består af kvinder og mænd der er i risiko for overfald eller værre, det kan være i form af f.eks. prostitution eller voldsramte. Når mennesker har været udsat for vold eller værre, kan der ske

Se hele indlægget →

Lyt for Livet

Profil Gennem profilen; social innovation og entreprenørskab er vi blevet inspireret til sammen at skabe sociale projekter i vores lokalmiljø. Vi har deltaget i innovationsprocesser, for derigennem at skabe nogle andre livsbetingelser og udviklingsmuligheder for borgerne i praksis. På den

Se hele indlægget →

Din gård – Dit fællesskab

SOCIAL INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB   Når du vælger profilen Social Innovation og Entreprenørskab, får du 2 ½ år på samme hold, hvor du som studerende og kommende pædagog, arbejder projektorienteret med en innovativ tilgang til socialpædagogisk tænkning, i praksis. Vi

Se hele indlægget →

FlexIndex

Ifølge Danmarks Statistik i 2020 deltager flere og flere i fleksjobordningen. Samtidigt oplever vi en stigende klientgørelse af mennesker, der falder uden for beskæftigelse – og vi tilstræber, at disse mennesker får mulighed for at sætte ansigt på sig selv,

Se hele indlægget →

DOMEN

På profilholdet social entrapanørskab og innovation, bliver vi udfordret i at tænke ud af boksen. Vi arbejder med at udfordre vores forforståelse af hvad en pædagog er, og de rammer en pædagog arbejder indenfor. For at få forståelse for hvor

Se hele indlægget →

Ta’ Fat

Social innovation og entreprenørskab Ta´ Fat arbejde med legitime følelser og evnen til mentalisering. Redskaberne består af en personlig e-bog der er specialdesignet til den enkelte familie og deres livshistorie. Bogen har til formål at fremhæve et positivt syn på

Se hele indlægget →

Blomsten & Bien på festival

Profil i social innovation og entreprenørskab Vi er fire studerende på specialiseringen social- og specialpædagogik med profil i social innovation og entreprenørskab. Den viden og læring vi tilegner os gennem profilen, gør at vi som kommende pædagoger selvstændigt og i

Se hele indlægget →

© 2021 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑