Sundbyhus er et socialt psykiatrisk bosted som arbejder ud fra §107 og §108 i serviceloven.

  • §107 i Serviceloven er midlertidigt ophold, hvor man forbereder beboeren på inden for en rimelig periode at komme ud og bo i egen bolig og kunne mestre sin hverdag igen.
  • §108 i Serviceloven er længerevarende ophold hvor man over en længere periode tilbydes ophold i en boform som er egnet til fysiske eller psykiske problemer hvor der er mulighed for hjælp til dagligdagens gøremål.

Beboerne på Sundbyhus er sindslidende med aktivt misbrug af et bredt af euforiserende stoffer og alkohol. (Dobbelt diagnosticeret – Misbruget og en diagnose). Flere af beboerne har en behandlings dom og mange af beboerne har stadig et kriminelt adfærd.

Beboerne på Sundbyhus kommer fra mange forskellige kultur og fra helt forskellige baggrunde/opvækst.

Sundbyhus er en institution som er beliggende på Sundholms området på Amager. Sundholm er et meget belastet område. Kulturen på sundholmen kan beskrives som en subkultur, hvor skab andre normer og værdier end de normer og værdier vi i dag har i vores samfundsopfattelse. Derfor ligger den en udfordring i at få beboerne til at forstår, hvordan de basale normer og værdier i vores samfund kultur er, det kan værre udfordringer som f.eks. betale sine regninger, møder op til aftaler, hygiejne etc.

Personalet på sundbyhus arbejder hele tiden med det interkulturelle, hvor de prøver at have en forståelse for den enkelte individ, og for dem til at føle sig en del af et større fællesskab som ikke indeholder deres misbrug. Beboerne giver selv ofte udtryk for at de ikke føler sig som en del af samfundet og den kultur der er i samfundet, og de derfor ses som afvigere af den samfundsmæssige kultur.

Personalet arbejder derfor ud fra at få beboerne til at føle sig ligeværdig med andre mennesker i samfundet på trods af deres daglige misbrug,  hvilket også ligger i arbejdet med en §107, hvor det er vigtig at få beboerne til at forstå hvordan man igen mestre hverdagen og derfor kender til de samfunds kulturen som forventes man forstår for at være en del af samfundet.

 

Her ses bosted Sundbyhus som ligger på det hårdt belastet område Sundholm på Amager.

 

Byhaven på Sundholm. Byhaven er en af de mange aktivitet som beboerne på Sundholm tilbydes i et forsøgt på at få dem tilbage til en hverdag med arbejde og forpligtelser, og derudover at få deres fokus flyttede fra misbruget og det subkulturelle miljø som er på Sundholm.

 

Hold nr. cpe15o-ki13 gruppe 8

Udarbejdet af Vibeke Thomsen og Khaled Frejeh
CPE15o-KI13