Vi har gennem social innovation og entreprenørskabsvalgfaget arbejdet med et projekt, som vi kan se at der er et behov for.

Idégrundlag:

Ud fra de seneste nye offentliggjorte statistikker publiciteret på f.eks. Kl.dk (kommunernes landsforening),Vive og ft.dk(folketinget), er der ca. 20% som vender tilbage i misbrugsbehandling efter endt behandling. Én af faktorer som kan bidrage til at reducere antallet af tilbagefald er, at borgerne er del af et ikke-misbrugende fællesskab. Vi har gennem et samarbejde med Alfa København(misbrugsbehandlingscenter) undersøgt, hvordan vi kan reducere antallet af tilbagefald ved hjælp af borgerens egne ressourcer og kompetencer.

 

Menneskesyn og fremgangsmåde:

Check in er inspireret af borgercentreret innovation, som har det udgangspunkt, at den værdi, offentlig innovation skal skabe, bedst udløses ved at sætte borgerne i centrum for innovationsforløbet. Èn af forudsætningerne for at man kan tage udgangspunkt i borgercentreret innovation er således, at man systematisk inddrager viden om borgerens behov og adfærd, så man har de bedste forudsætninger for at udvikle nye hybride velfærdsløsninger. Vi har gennem kvalitative undersøgelser i samarbejde med borgerne, som er tilknyttet Alfa København, indsamlet empiri som danner grundlag for at Check in, bedst muligt, kan tilpasse tiltag og serviceydelser i overensstemmelse med borgernes ønsker. Endvidere anvendes Jürgen Habermas’ teori om systemverden kontra livsverden til at skelne mellem vores projekt og systemverden. Gennem vores menneskesyn og borgerinddragelse, ønsker vi at have fokus på, hvordan vi kan skabe et rum som reducerer systemverdens tag på livsverden.

 

Litteraturliste:

Andersen, H. (1996) Jürgen Habermas. København: Hans Reizels Forlag

Bason, C. Knudsen, S & Toft, S. (2009) Sæt borgeren i spil. København: Nordisk forlag A/S

Bak, C. K. (2017) Kvalitative interviews som metoder i pædagog- og læreruddannelsen – Empiriske undersøgelse – Metodiske greb. Hans Reitzels Forlag

 

Links:

Unge fylder mere og mere i stofmisbrugsbehandling (2018). Lokaliseret d. 28. oktober 2019 på: www.kl.dk

Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling (2016). Lokaliseret d. 28. oktober 2019 på: www.vive.dk

Velfærdspolitisk analyse(2017). Lokaliseret d. 5 oktober 2019 på: www.ft.dk

 

Udarbejdet af Gruppe10 fra Puce17-se01, Daniel Diaminda og Anastasia Carlsen

 

 

puce17-se01
puce17-se01
puce17-se01
puce17-se01
puce17-se01