Målet med denne aktivitet er at træne sammen og have det sjovt. På længere sigt kan man måske som bruger se og mærke en ændring af ens egen fysik. Man kan starte med lette vægte og derefter øge vægt. Det samme gælder øvelserne, men kan starte med at lave to hvis man er nybegynder og derefter arbejde sig hen imod flere og flere.

Rammerne kan være mange. Alt efter hvilken årstid det er kan man sagtens arbejde med denne aktivitet udenfor, hvis man har mulighed for at få træningsudstyret med ud.

Her bruges måtter, en bum at hoppe op på og vægtbolde. Ønsker man at lave flere øvelser med motionsudstyr man sagtens udvide. Vores målgruppe er skolebørn eller borgere fra sos, da man både kan opjustere og nedjusterer sværhedsgraden i aktiviteten.

Vi har valgt at gøre brug af den didaktiske model “De 10 H’er” til at redegøre for vores aktivitet.
Modellen er med til at skabe et struktureret og trygt forløb, som giver et mere overskuelig og lige til at gå til for voksne og den kan være en stor hjælp til børn som savner en forklaring på aktivitetens omfang. (Jeppson, 2021, s. 98)

1: Vi vil lave et træningsprogram (Crossfit) med fokus på skolebørn, men som også kan anvendes til SOS. Vi har fundet nogle forskellige øvelser så der er fokus på hele kroppen.
2: Vi vil til at starte med stille os i en rundkreds og forklare dagens program. Derefter vil vi vise og demonstrere de øvelser børnene skal igennem. Vi vil som pædagoger roterer imellem stationerne, for at sikre at alle er indforstået med det skal samt at sikre at alle er med og føler sig som en del af cirklen. Så vores tanke er at vi vil sprede vores ressourcer ud i rummet og rammerne vi benytter os af.
3:Meningen med aktiviteten er at gøre børn opmærksomme på at bevægelse er sundt og sundhedsfremmende. Det giver ilt til hjernen, mere overskud og man bliver glad. Derudover håber vi på at man får en positiv oplevelse sammen med andre børn og dermed nogle gode relationer.
4:Det kan laves alle steder, man skal bare huske at have bolde, vægte måtter mm med, så det skal være muligt at transporterer de valgte effekter. Her har vi dog valgt en idrætshal.
5:Når der er idræt i skolen, kunne dette være en oplagt aktivitet, men har man med en anden gruppe mennesker at gøre fx. fra SOS kan det være man skal overveje om det skal være en del af en hverdagsplan, altså hvis man ved nogle borgere har ekstra meget energi på et bestemt tidspunkt ville det være en god ide dér.
6:Til at starte med er en 15 mins cirkeltræning fint, så kan man udvikle både til flere øvelser og mere tid. Det optimale er omkring 30 min for sådan en aktivitet.
7: 2 voksne der kender børnenes grænser og behov. derudover en gruppe børn eller voksne.
8:Vi har til at starte med arrangeret 4 øvelser, så man med tiden kan opjustere til flere øvelser eller hvis behovet er mindre nedjusterer. Hvis børnene har lyst og mod på det så kan man sagtens lave en lang serie af øvelser.
9:Efter træningen samler de voksne op og lytter til børnenes input. Herfra sætter man lidt mere tempo. Børnene skulle gerne kunne føle en udvikling i kroppen efter et par gange.
10: Målet med aktiviteten er at få en større kropsbevidsthed. Derudover vil vi gerne lærer andres grænser at kende men også at skubbe til sine egne grænser. For nogle vil der også være en gevinst i at man finder ud af at motion er sjovt sammen med andre og at man får det bedre mentalt og fysisk.
Vi vil prøve at skabe et flow. Det håber vi sker gennem overvejer om formidler som sikre at alle er indforstået med hvad man skal, samt måden aktiviteten er formet på, ved at kører på tid og ikke reps, opnår vi måske et flow.
Gruppen har snakket om at et godt mål ville være selv at blive stærkere og mere sikker i forskellige øvelser og måder at bruge kroppen på. Det har vi tilegnet os viden om i forskellige videoer.
Et mål for os, er at få skabt et rum hvor deltagerne får arbejdet sammen i forskellige par og føler sig som en del af fællesskabet. Vi vil veksle mellem øvelser i par og øvelser alene. Derudover vil vi have fokus på hvordan vi som formidlere bruger og bevæger os i rummet, så dem der falder udenfor eller mister motivationen bliver grebet og får muligheden for at være med igen. Vores tanker omkring aktiviteten som en helhed, har været kropslig udfoldelse med et samarbejd moment inkorporeret. Derfor har vi valgt en aktivitet som udfordrede ens motoriske kunnen og øvelserne skal udføres i par. De øvelser vi har i aktiviteten, er sat sammen på den måde, at vi kommer omkring alle de primære muskelgrupper på kroppen samt arbejder med koordination, balance, hop, kaste og gribe evner. Vi vil gerne skabe succesoplevelser hos deltagerne, så derfor, kan øvelserne justeres efter behov. Vi har snakket om vigtigheden i at pædagogens engagement spiller en stor rolle i forhold til deltagernes motivation. Derfor står en pædagog på hver station for at anerkende og hjælpe til hvis nogen finder øvelserne svære. Vores fokus ligger på nærvær, da vi finder dette fundamentalt vigtigt i forhold til at kunne motivere og være støttende.

Jesper Kelund – Paed205112

Raazan Mansiah – Paed205355

Didem Okumus – Paed205675

Tue Jacobsen – Paed205748

Sisse Nielsen – Paed205043

SB02 – GRP4

Litteraturliste:

Jeppson, M. S. (2021). Kom godt igang med mindfulness. I M. S. Jeppson, Mindfulness som socialfaglig metode (1 udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02