Indledning

Vi har valgt at arbejde videre med vores cirkus univers, som vi netop har afsluttet i det forgangne forløb. Her skulle vi arrangere en cirkusforestilling, og lave cirkusplakater, kostumer, hatte og banner. Vi skulle vise forestillingen og vores kreative værker frem for en stue fra en børnehave. Cirkus er en universel kunstart, der har fundet sted i utallige kulturer rundt i verden.   Cirkus er visuel og kropslig udtryksform. Derudover er cirkus sanselig og kræver kreativitet, en legende tilgang, seriøsitet og ikke mindst udholdenhed (Alhmann, 2008 s.71-72 ).

Til vores workshop skal vi både være aktive med jonglering og være i det kreative hjørne. Vi vil arbejde med æstetiske og kreative læreprocesser gennem vores aktiviteter, i form af en legende og udforskende tilgang med arbejdet med forskellige farver, materialer og redskaber, samt slippe fantasien løs og se hvor vi ender. 

Cirkus aktiviteterne 

Mulighed for at gå i det kreative hjørne, aktiviteten giver mulighed for at arbejde med forskellige materialer og forskellige teknikker (F.eks. pap, papir, blade osv.). Derudover skal der samarbejdes om, hvordan gruppens cirkusplakat skal se ud og indeholde samt hvordan det endelige resultat skal se ud. 

Til vores kropslige aktivitet, giver vi mulighed for at udfolde sig kropsligt, ved hjælp at de medbragte jonglerings redskaber. Her kan man afprøve de forskellige redskaber og samtidig fordybe og øve sig med de forskellige redskaber. 

Begge aktiviteter kan børn være med i, begge aktiviteter giver børnene muligheder for at gå til det med en legende tilgang. Det kan gå mange forskellige veje, så man skal være opmærksom på hvilke initiativer og inputs børnene kommer med. 

Maybritt Jensen og Heid Osnes tager udgangspunkt i relevante legeteorier og beskriver hvordan cirkusaktiviteter med børn er beslægtet med tumleleg, balanceleg, klovneleg mm. Endvidere påpeger de hvordan denne form for leg kan åbne for børns kropslige væremåder og søgen efter kropslige udfordringer og mestringsoplevelser gennem bevægelse (Jensen & Sandseter, 2014, s. 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktisk planlægning & teoretiske overvejelser 

I cirkus forløbet har vi haft didaktiske overvejelser ved brug af Malcolm Ross modellen. Kernen i modellen er impuls, vores impuls har haft oprindelse fra cirkusmuseet og selve processen fra portefolie forløbet op til cirkusforestillingen. Processen op til cirkus showet har lagt et fundament for vores interesse og videre arbejde med cirkus forløbet. 

Mellem leg og impuls er fire andre grundelementer i den skabende proces, som fuldender Malcolm Ross modellen:

Sansning:       

Vi blevet præsenteret for 7 sanser. Efter cirkus forløbet har hver gruppe reflekteret over hvilke sanser vi har gjort brug af ud fra hver show. 

I jonglerings showet har artisterne brugt deres vestibulæresans som er ligevægtssansen. Denne sans er blevet brugt i arbejde med de forskellige rekvisitter, for eksempel tallerkenen. Derudover har klovnene brugt denne sans, da hele deres var baseret egen kropslig styrke. Denne sans registrerer vores bevægelser og påvirker tyngdekraften gennem receptorer der beliggende i vores indre ører. Hvis man har vanskelighed med denne sans, opstår man udfordring med balancen, koordinerer bevægelser og udfordring med at orientere sig i rummet (Alhmann, 2008 s.71-72 ).

Artisterne har også brugt den proprioceptive sans, som er muskel-ledsansen, stillingssansen og bevægelsessansen. Vi bruger disse sanser når vi arbejder med kroppen. Denne sans sidder i alle vores muskler og led.  Det er ansvarligt til at fortælle hjernen hvornår og hvordan vi skal bevæge sig og hjælpe at mærke egen kroppen. Proprioceptive sans vigtige funktioner er blandt andet bestemmelsen af muskelspænding, opretholdelse af kropsholdning og kontrol af bevægelser (Alhmann, 2008 s.71-72 ).

Media: 

Hovedkategorien i forløbet er cirkus, til dette har vi etableret et æstetisk formsprog ved hjælp af baggrundsmusik. Vores ide med musikken, var at den skulle bidrage til vores skabelse af cirkus verden. 

Hele processen er blevet dokumenteret ved hjælp af billeder og videoer. 

Håndværk: 

Til forberedelserne af vores cirkusforestilling, er der blevet brugt utrolig mange håndværksmæssige redskaber. Selve processen har været lang, da vi har brugt mange redskaber, som kunne bruges og omvendt. Vi har brugt halvdelen af vores forberedelse med fokus på håndværk, med henblik på at skabe en cirkusforestilling med massere af træk fra cirkus verdenen.  

Fantasi:

Det er i fantasien ideerne til den skabende proces foregår. 

Vores proces op til cirkus showet, gav os muligheden for at bruge vores fantasi i planlægningen af showet. Vi fik en forestilling om hvordan showet skulle se ud og hvilke optrædener der skulle være, derefter brugte vi vores kreativitet til at skabe et produkt i værkstedet. 

Litteraturliste 

Ahlmann, L. (2008).  Sanser og perception. Bevægelse og Udvikling.s. 69- 92. Frydenlund forslag.

Austring & Sørensen. (2006). Æstetik og læring. Æstetik og uddannelsestænkning. s. 144.-188. Hans Reitzels Forlag. 

Jensen, J. O. & Sandseter E. B. (2014). Cirkus i daginstitutionen- hvordan kan cirkus understøtte små børns kropslige væremåde, og en cirkus som mangfoldig kunstform velegnet til småbørn. Vildt og farligt- om børn og unges bevægelsesleg. s. 199-219. København: Akademisk forlag.

Jensen, M. & Osnes, H. (2010). Pædagogik brug af cirkus. Kroppen i leg og læring- cirkus i børnehave og skole. s. 73-93. 

 

 

 

Azad, Fiona, Heba, Katarina, Mirasol & Thor
puce19-ku08
puce19-ku08