I forbindelse med vores valgfag Sundhedsfremme og bevægelse, har vi arbejdet med at udvikle, tilrettelægge og evaluere pædagogiske processer og aktiviteter. Vi har blandt andet arbejdet med at fusionere lege og aktiviteter og dermed kommet frem til den aktivitet som er beskrevet herunder. Vores aktivitet er en samarbejds- og bevægelsesaktivitet som er fusioneret af to aktiviteter, Cross the river og stafet. Aktiviteten har vi valgt at kalde for Clean the river.

Målgruppen voksne med udviklingshæmning

Ved tilrettelæggelsen af Clean the river har vi benyttet aktivitetshjulet og dermed tilpasset aktiviteten til målgruppen voksne med udviklingshæmning. Det har vi gjort ved at have øje for målgruppens zone for nærmeste udvikling. Det har betydet, at vi må gå langsommere til værks med formidlingen og igangsættelsen af aktiviteten, for ikke at tabe vores målgruppe undervejs.

Målet for aktiviteten

Målet for aktiviteten er at udvikle deltagernes personlige- og sociale kompetencer, det gør de i aktiviteten når de samarbejder og kommunikerer. Rammerne omkring Clean the river er sat op omkring læringen af FN’s 14. verdensmål – Livet i havet. Clean the river er en fysisk samarbejdsaktivitet som har sin inspiration fra Playful Learning og Learning by doing. Gennem den legende tilgang styrkes deltagernes sociale- og mentale sundhed.

Pædagogens rolle

Pædagogerne har i Clean the river flere roller. For ikke at forvirre vores målgruppe, kan det være en god idé for pædagogerne på forhånd at aftale hvem der påtager sig hvilke roller. Til at starte med har aktiviteten brug for en mester. Denne pædagog står for formidlingen af regler og skal derfor forklare, illustrere og svare på eventuelle spørgsmål. En anden pædagog kommer i spil i rollen som forføreren. Denne pædagog er en form for støttefaktor under aktiviteten og kommer med ris og ros til deltagerne, som skal motivere deltagerne til at forblive aktive og engageret i aktiviteten.

Aktivitetsbeskrivelse

Deltagerne bliver delt op i fire hold. Hold 1 & 2 er et team og hold 3 & 4 er et team. Hvert team skal nu samarbejde i en stafet, i form af at komme først frem og tilbage over floden. Aktiviteten bliver derved en konkurrence.

I skal forestille jer, at der i midten af lokalet er en stor flod, og på begge sider af floden er der en bred. For at deltagerne bedre kan forestille sig skillelinjen, skal der konstrueres en linje på hver side. Hold 1 og 3, som er fra hver deres team, starter ved den ene bred og hold 2 og 4 som også er fra hver deres team, starter på den anden bred. På den måde står hvert team overfor hinanden. Nu gælder det om for hold 1 og 3 at komme over floden til deres team som står klar på på den modsatte bred. For at sende stafetten videre, skal hold 1 og 3 samle 10 stykker plastik, som de skal aflevere til deres hold på den anden side af floden. Når hold 2 og 4 modtager stafetten, i form af de 10 stykker plastik, gælder det nu om, at de skal tilbage til fastlandet hurtigst muligt. For at komme tilbage til fastlandet, skal de samle yderligere 10 stykker plastik. For at vinde konkurrencen skal holdet smide de 20 stykker plastik til genbrug i den rigtige skraldespand. Da vandet er giftigt på grund af forureningen, får deltagerne udleveret planker, da de ikke må ikke røre vandet. Måden hvorpå deltagerne krydser floden, er ved at benytte disse planker. Hold 1 og 3 starter med at have plankerne. Når hold 1 og 3 kommer over floden, giver de plankerne videre til hold 2 og 4, på den måde kan de nu bruge dem på vej tilbage. Rør deltagerne det forurenede vand mister holdet ét af de opsamlede stykker plastik.

Rekvisitter

      Planker til at komme over floden (antal varierer efter antal deltagere).

      40 stk. genbrugsplastik fordelt ud over floden.

      En spand til at smide plastikken i.

      En bane og noget til at afgrænse floden fra bredden.

 

Udarbejdet af: Amanda D. Weile,  Laura F. Lykke  &  Peter N. Christensen

puce17-sb04
puce17-sb04