Projekt: Corona i børnehøjde

Vi er fem pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole og vores projekt hedder ’Corona i børnehøjde’, som vi sammen med vores samarbejdspartner Vesterbro Kulturhus har skabt. Projektet har været delt i to; i en kreativ kastanje workshop på en bemandet legeplads på Vesterbro, og i en workshop på en skole i Valby for tre børnehaveklasser, hvor vi læste en historie op, der handlede om en dreng på 6 år, som syntes det var lidt underlig det hele ift. Corona, og som savnede sine venner. Dette var for at rammesætte aktiviteten. Efter historien fik børnene mulighed for at udtrykke sig helt frit. De tegnede, hvad de følte, hvad de savnede, hvad de forbandt med ordet Corona mm. 

Hvordan har din hverdag ændret sig fra før Corona til nu?

I disse Corona tider, kan det være svært for nogle at sætte ord på, hvad det er de oplever under en global pandemi. Den kunne godt minde lidt om en nutidig ‘horror movie’. Derfor har vores tanker og vision med projektet været, at give børnene mulighed for at få lov til at udtrykke sig gennem kreativ brug under trygge rammer, ift. hvilke tanker de havde om Corona. Det har været svært for mange børn at forstå nedlukningen, hvorfor deres forældre ud af det blå snakkede om noget der hed Corona, og hvorfor de lige pludselig ikke må lege med deres venner. Derudover kan det være at de har mistet en tæt på sig, eller at de kender nogle andre der har. 

Projektet udspringer af, at vi som studerende er i gang med et fag med fokus på socialt og kulturelt iværksætteri, hvor vi skal lave et projekt for nogen, sammen med nogen. Vi ville med vores projekt skabe en æstetisk proces, i en social kontekst. Vi havde et ønske om at skabe et socialt læringsrum i trygge rammer, med fokus på det kreative. Et projekt som kunne hjælpe børn med at sætte ord på deres følelser og tanker omkring Corona. Her har vi gjort brug af social innovation og tankegangen bag, fordi vi vidste at der lå et behov hos børn. De havde svært ved at få talt om Corona, hvorfor vi kom ind i billedet og skabte værdi for de børn, der var involverede. Derudover har vi gjort brug af inkrementel innovation, idet vi i forvejen havde viden om Corona, hvad den gjorde mod os mennesker fysisk og psykisk, samt at vi havde observeret børn have svært ved at forstå situationen, hvilket gjorde at vi brugte den viden vi havde, og skabte et projekt, et rum for børn, hvor de kunne komme ud med deres tanker, sammen med vores samarbejdspartner.  

Målet, og vores didaktiske overvejelser, var at børnene selv skulle udfolde sig, og vi kun skulle støtte dem, hvis de ikke havde ideer til tegningerne. Det skulle give børnene oplevelsen at lave noget selv, som efterfølgende ville blive udstillet. Så samtidig med at de leger kunstnere, sætter de deres perspektiv på Corona, hvilket kan være interessant at læse/kigge på. Vores roller undervejs har været at vi var til rådighed, hvis der opstod spørgsmål og de ville få brug for hjælp. De fik på denne måde afprøvet selvstændighed, og fik medbestemmelse i form af, hvordan deres tegning/kastanjedyr skulle udforme sig. Vi gik kun ind og satte rammerne for dem. Vi har udarbejdet vores projekt ud fra F.I.R.E-designs fire faser: forståelsesfasen, ideudviklingsfasen, realiseringsfasen og evalueringsfasen. Vi startede ud med at få en grundforståelse for faget og for, hvilke behov der var. Dernæst udviklede vi på ideer til projektet. Herefter skulle vi realisere vores idé og få den ud i verden (workshops), til sidst sluttede vi med at evaluere på vores forløb og projekt. 

Det er meget relevant for os som pædagogstuderende, at se og forhåbentlig forstå børnenes tanker og følelser omkring Corona, og derfra arbejde ud fra deres synspunkt og hjælpe dem, samt give dem en forståelse for hele situationen.

I afslutningen på vores projekt ville vi give børnene mulighed for at snakke med deres forældre om projektet, samt at trække forældre og børn ned på Vesterbro Kulturhus for at se deres kunst, og selv kunne fortælle deres historie sammen med deres kunst. 

Projektet har vi markedsført i form af opslag og begivenheder på Facebook og de sociale medier, samt ved uddeling af flyers omkring udstillingen af børnenes kreationer på selve workshopsene. 

Udarbejdet af Alexandra, Daniel, Selina, Sasha og Catja.

Valgfag: Social Innovation og Entreprenørskab

Litteratur til inspiration:

Darsø, Lotte (2013): Innovationspædagogik – kunsten at fremelske innovationskompetence; Innovationsbegreber og klassifikationer, (s. 25-39), forlaget Samfundslitteratur

Rohde, Lillian & Boelsmand, Jens (2016): Innovative studerende – arbejdsbog til professionsuddannelserne; FIRE-design, (s. 38-45), forlaget Akademisk Forlag 
puce18-se02
puce18-se02