Didaktisk metode: tidsbegrænsning på 15 min. Dette for at fremme processen, og ikke føle begrænsninger i egen formåen.

Æstetisk læreproces:

”En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetiske mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.”
Udfordringen ved æstetiske læreprocesser er, at de kan være svære at beskrive, fordi det netop er svært at sætte ord på noget, man primært erkender via sanser og følelser. En æstetisk læreproces kan derfor også være svær at planlægge og målsætte. En æstetisk proces er styret af vores følelser, og er noget der kan mærkes, og det gør den betydningsfuld. Det er vigtigt at processen fodres med:

  • Tillid og glæde
  • Tid og rum
  • Oplevelser og åbenhed.

J. Dewey mener, at når man lærer noget, lærer man mere end én ting. Han bruger erfaring som et centralt begreb for læreprocessen. – Learning by doing. Han taler i den forbindelse om såvel positive som negative erfaringer.

  • De positive erfaringer udvider vores verden og giver os mulighed for nye oplevelser og erfaringer.
  • De negative erfaringer blokerer os og indsnævrer vores mulighed for at få nye oplevelser og erfaringer.

Den ydre objektive verden, er den omgivende verden, som den fremstår i naturen og kulturen. En verden som kan sanses, måles, vejes og beskrives. En verden som kan forstås uden vores indre følelser og tanker. Den indre subjektive verden er den enkeltes helt personlige domæne. Den rummer den enkeltes oplevelse af sig selv som et individ, med personlige tanker og følelser. Denne verden rummer også oplevelser og fortolkninger af den ydre verden og de følelser, disse oplevelser sætter i gang. Man bruger den indre verden til at bearbejde og give personlige oplevelser en betydning.

En kreativ aktivitet som ler modellering, åbner op for den indre verden. Processen og produktet kan hjælpe med at udtrykke og bearbejde dét som ord ikke kan.

Lavet afAmalie, Signe, Lyng, Patricia, Freya og Malte

hold: CPE15o-,KU14V

Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V