Crossfit for unge der er på kanten af loven/samfundet.

Aktiviteten:

Opvarmning – lunte rundt i hallen mens vi laver gadedrengen, sideløb, spark bag i, armsving og høje knæløft.

15 x Squats

15 x Box jumps

15 x Push up

15 x Burpees

15 x Walking lunges 

Squats

For at udføre squats skal man på en måde sidde på en usynlig stol. Det er vigtigt at man står på hælene når man skal udføre denne øvelse.

Box Jumps 

Man skal stå et skridt bag boxen og fødder og skuldre akkurat lineær. Efter skal man bøje knæene lidt og droppe ned som bringer dine arme bag dig. Man skal anvende momentet fra den kvarte squat man laver, til at udføre et spring oven på boxen hvor armens bevægelse også er vigtigt til at give den kraft du har brug for til at komme oven på boxen. Efter skal man droppe ned igen og udføre proceduren igen.

Push up

Øvelsen går ud på, at man lægger sig fladt ned på maven. Kunsten er at få kroppen til, at danne en vandret linje fra ens fødder og op til ens nakke. Herefter spænder man op i maven samt ballerne, hvor man herfra skal forsøge at bøje i ens albueled, så ens overkrop nærmer sig underlaget, dog uden at røre underlaget. Slutningsvis presser man sig selv fra mod gulvet, så man kommer tilbage til ens startposition.

 

Burpees 

Indledningsvis starter vi med at stå oprejst hvor vi markerer hoftebreddes afstand mellem ens fødder, og har samtidig armene hængende ned langs siden.
Vi bøjer i knæene og sætter hænderne i gulvet, efterfulgt af et afsæt tilbage med fødderne, så vi ender i en høj push-up position.
Herefter bøjer vi i armene så vores hofte, mave samt bryst rammer gulvet, og fører dem tilbage i vores udgangsposition. Vi sætter omgående fra med fødderne, så vi ender i positionen fra step 2. Efterfulgt af et hop i luften og et højt klap.

Walking lunges

Denne øvelse går ud på, at tage et stort skridt fremad med enten vores højre eller venstre ben, hvor vi langsomt sænker vores knæ tilbage mod jorden. Når det ene ben tages frem er det vigtigt, at det stoppes før, at det førende knæ når lidt under 90° og at vores lår er parallelt med gulvet. Det bagerste knæ må heller ikke ramme gulvet. 

Faglige og didaktiske overvejelser 

Indhold

Indholdet og oversigten for aktiviteten er således, at vi under vores VK forløb, har udarbejdet en træningsprogram til en tilvalgt målgruppe, som angiveligvis er unge mennesker der er på kanten af loven, altså mennesker der har udfordringer ved at overholde loven. Aktiviteten er derved valgt ud fra målgruppens udfordringer, nemlig at falde til ro og agere almindeligvis, også kaldet low arousal. For at få udfordret disse unges kropslig egenskaber, faldt det derfor på crossfit, som også har til gavn, at få nedbragt målgruppens høje energi. 

Forudsætning

Vores forudsætning og antagelse for processen var en anelse forudsigelig, da det kunne gå begge veje. Vi havde heldigvis en plan b, hvis de unge ikke var deltager venlige. 

Mål

Aktivitetens hovedformål er at give målgruppen en bedre forståelse for kroppens egenskaber og begavelse, men derimod også at opnå low arousal ved at benytte sig af high arousal. 

Delmålet var også at forebygge mod risikofaktorer, som kan medføre sygdom. Forebyggelse handler altså om at hindre noget som er uhensigtsmæssigt i at kunne opstå. (Flor, 2021) For at kunne vurderer en fysisk aktivitet ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, er det særdeles vigtigt at se på både det kvantitative og kvalitative, for at kunne vurdere potentialet for det sundhedsfremmende arbejde.

Arbejdsmåder

Fremgangsmåden i aktiviteten er, at vi alle formår at spille en vigtig rolle, ved at vi skiftevis skifter roller, og har dermed en aktiv rolle under hele forløbet. Da vi alle har kendskab til sporten og de forskellige øvelser, gjorde vi brug af “coaching” og “mesterlære”. Derudover var arbejdsopgaven også at sundhedsfremme de unges livsstil.

Når der er tale om at sundhedsfremme en borger, menes der at man øger vedkommendes livsmod og livsglæde. Sundhedsfremme er nemlig det som kan bidrage til det gode liv ud fra borgerens eget perspektiv, altså at borgeren har tendensen til at takke “ja” til noget der kan bidrage positivt til eget liv. (Flor, 2021)

Vurdering

Det har givet en bedre mental sundhed og trivsel hos deltagerne, som blev belyst gennem deres feedback til træningsprogrammet ved afslutningen. Derudover er vi som gruppe også blevet rig på viden inden for emnet og har forbedret vores egenskaber ift. udførelsen af aktiviteten.

Kilder:

Clausen B. J. & Hygum E. (2016). Didaktik og planlægning af pædagogisk arbejde: Gravesen (red.) Pædagogik Introduktion til pædagogens grundfaglighed. (s. 556-580). Hans Reitzels Forlag.

Flor, A. B. (22. 03 2021). vidensportalen. Hentet fra vidensportalen: https://vidensportal.dk/handicap/udviklingshaemning-og-sundhedsfremme/definition

Gruppemedlemmers navne:

Ahmed, Emin, Rojhat og Youssef

SB02-grp5
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02