I forbindelse med vores VK-forløb har vi valgt, at planlægge og udføre vores aktivitet ved hjælp af SMTTE- modellen. SMTTE modellen er en god hjælp til, at kunne planlægge og forberede en aktivitet. Modellen benyttes til at planlægge, udføre og evaluere på en struktureret måde ved hjælp af de punkter, modellen er bygget op på. Ved aktiviteten vil motorik og sociale evner blive udfordret.

Målet med den valgte aktivitet, er at styrke sociale færdigheder, motoriske evner samt reaktionsevnen. Vi vil derudover udfordre udholdenhed og tålmodighed.

Valgte målgruppe er inden for indenfor social og special. Aktiviteten er blevet testet specifikt på målgruppen 13 til 17 årige inden for autismespektret. Følgende målgruppe har udfordringer med deres sociale kompetencer, kommunikationsevner, sanser og motorik. Aktivitetens antal kan justeres ud fra målgruppen og deres færdigheder. Grundet vores målgruppe er autister, har vi justeret den til højst at være 5 unge af gangen, for at kunne gøre det overskueligt.

Aktiviteten kan foregå både udenfor og indenfor, og kræver kun at man har stole, til det antal deltagere der deltager, derudover skal der være en højtaler til musik. Vi gør brug af konkurrence i vores aktivitet, for at styrke motivationen. Her kan vi henvise til Agón, som er kampen og konkurrence som det bærende princip.

Vi sætter de antal stole ud som skal benyttes ud fra deltagerantallet, i en rundkreds. Vi starter med at forklare både verbalt og kropsligt hvad aktiviteten går ud på, hvordan den skal forløbe sig samt målet. Derefter deler vi deltagerne op i hold, så deltager mængden bliver tilpasset målgruppen. Dette er med til at holde overblikket og styrke deres udholdenhed. Derefter går vi igang med stole dansen. De to sidste der er tilbage fra hvert hold, skal dyste imod hinanden for at finde den endelige vinder.

Vi håber med aktiviteten på at kunne være med til at skabe bevægelse hos målgruppen, gennem konkurrence og fællesskab ved hjælp af opmuntrende musik. Vores mål med legen er at styrke livskvalitet hos vores målgruppe. Dette gør vi, ved at tilføje noget socialt og aktivt til deres dagligdag, som passer til deres færdigheder. Målet er at kunne motivere målgruppen til at udføre aktiviteten gennem lyst, og ikke tvang. Vi vil se om vi kan motivere dem til at udfordre deres bevægelse samt udholdenhed. Vi inkluderer alle, ved at skabe noget medbestemmelse hos målgruppen, som kan bidrage til at skabe bevægelsesglæde hos dem, gennem anerkendelsen.

 

Gruppe 5

Berfin, Caroline & Yasmin

puce19-sb04
puce19-sb04