Konferencekatalog

Vores valgfag er sundhedsfremme og bevægelse. Her har vi lært om at anvende bevægelses- og sundhedsbegrebet i pædagogisk praksis. Vi har lært at anvende didaktiske bevægelsesmodeller, fået forståelse for både det brede og smalle sundhedsbegreb og lært at anvende det i praksis.

I forbindelse med ovennævnte valgfag, har vi været ude i praksis, hvor vi har afprøvet vores selvopfundet bevægelsesaktivitet. Gruppens specialisering er skole- og fritid, hvor vi har valgt at afprøve vores aktivitet i en SFO, altså aldersgruppen 6-9 år. Aktiviteten, vi udarbejdede, hedder ”dans en sang” og går ud på, en børnegruppe af 5 på tværs af alderstrin, skal udarbejde en koreografi, der passer til sangteksten. Slutligt skal børnene fremvise deres koreografi.

Vores aktivitet havde fokus på at skabe relationer på tværs af alderstrin ved at skabe et fælles tredje (Andersen) og udfordre kreativiteten i et bevægelsesperspektiv. Derudover var en af vores formål også at skabe et fællesskab gennem aktiviteten.

Til udarbejdelse af vores selvopfundne bevægelsesaktivitet har vi anvendt en didaktisk bevægelsesmodel, Aktivitetshjulet (Hovgaard). Vi har valgt at anvende denne model, da den er optimal i forhold til bevægelsesaktiviteter, samt kan bruges som værktøj både før, imens og efter aktivteten. Under aktiviteten havde vi fokus på vores undervisningsroller som formidler. Her indtog vi en vejledende undervisningsrolle, som hører under det induktive undervisningsprincip – at skabe rammer for deltagerne, men kan bevæge sig frit inden for disse rammer. Derved er aktiviteten ikke fastsat ned til mindste detalje (Sederberg).  Derudover kiggede vi også efter tegn på flow (Csikszentmihalyi). Her oplevede vi blandt andet, at nogle af deltagerne oplevede aktiviteten alt for udfordrende i forhold til deres færdigheder og omvendt. Efter aktiviteten evaluerede vi med deltagerne, hvor de nævnte, at ”Det var sjovt at få nogle nye venner”. Derved ser vi, at der bliver skabt relationer mellem deltagerne af aktiviteten og vores formål om at skabe relationer kan derved ses (Rønholdt).

På workshop-dagen vil vi starte med at introducere vores aktivitet, samt aktivitetshjulet. Herefter vil vi kort afprøve aktiviteten og herved give jer et indblik i den. Slutligt vil vi kort fortælle vores evaluering af vores afprøvede aktivitet i SFO’en, samt diskutere en videreudvikling af aktiviteten.

Katrine, Karoline & Nicole

SB12
CPE16o-SB12