Dans for din sundhed

 

Mål og rammer:

Målet med vores aktivitet er at kunne skabe et bevægelses fællesskab, skabe nye relationer, samt at hjælpe børn og unges motivation i at deltage. Vi ønsker at skabe positive oplevelser mellem børnene, og at aktiviteten er præget af leg, da alle er på samme niveau i dansen, da ingen har kendskab til den og på den måde, er der ingen der er gode eller dårlige. Vi finder denne aktivitet relevant da vi mener, at den passer godt ind til målgruppen da de selv også godt kan lide dans og derfor bruger deres egen interesse som udgangspunkt. Rammerne for aktiviteten er klare og enkle i danseaktiviteten. Aldersgruppen er primært for indskolingsbørn. Der er ikke et begrænset deltagerantal, da aktiviteten vil kunne blive udført af alle i forskellige aldersgrupper. Derudover er der ikke nogle bestemte krav til de fysiske rammer, men aktiviteten vil blive udført bedst i en hal med god omfang. 

 

Indhold:

Vores aktivitet er en afrikansk dans. Vi vælger i fællesskab en sang af afrikansk afstamning, her spiller man sangen højt for alle deltagende. Her får de lov til at udtrykke sig gennem dans og bevægelse. Dernæst laves der en dans som bliver fremvist. Herefter, vil alle i fællesskab lave samme bevægelser, og følge rytmen på personen der fremviser dansen.

 

Didaktiske overvejelser: 

Aktiviteten er skabt ud fra et naturvidenskabelig sundheds perspektiv, samt et socialt relationelt perspektiv. Sundhedsperspektivet kommer til udtryk i aktiviteten ved, at bevægelse er i gang og de forskellige muskler i kroppen anvendes. Da det er en fælles aktivitet, bliver det hurtigt til en rytme, man sammen følger med musikken i baggrunden. 

Der er blevet kigget på Mosers blomst fordi den bedst passer ind i vores aktivitet med sansemotorikken, sociale og emotionelle begreber også er i spil i aktiviteten. Dans i fællesskabet vil hurtigt inddrage de generte og tilbageholdte børn med i aktiviteten trods deres størrelser, interesser og relationer til hinanden. 

 

Sanna, Muhammed, Silan & Aksa

 
pucf21-sb02