Dans Grøntsagerne Ned!

Bertha, Christian, Faruk & Saud

Mål og rammer 

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag 

Målet med aktiviteten er at skabe positive associationer til at smage ny mad og at bevæge sin krop, hos børnene. Dette opnås her gennem en bevægelsesfortælling i form af dans, som børnene deltager aktivt i.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe 

Børn i alderen 4-6 år.

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til) 

Aktiviteten kan tilpasses både små og store grupper børn, vi anbefaler 10-12, men aktiviteten kan også udføres med en hel stue, da børnene er medspillere under hele aktiviteten. 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Aktiviteten kræver at børnene har plads til at bevæge sig uden at gå i vejen for hinanden, da dette kan skabe uro og fjerne fokus fra aktiviteten (af samme grund er et mere neutralt rum at foretrække, frem for eksempelvis et motorik/puderum, der inviterer til megen forskellig bevægelse). Samtidig skal rummet også give mulighed for at børnene efterfølgende kan sidde og klippe/lave masker, tæt på så man så vidt muligt undgår større/forstyrrende overgange, hvis man ønsker at lave det som en samlet aktivitet. Derfor vil en standard børnehavestue ofte være det optimale rum, hvis man er de 10-12 børn.

Før aktiviteten skal der være lavet nogle masker, 1 broccoli maske (til den sure “Kong Brokkehoved) og 1 chilimaske (til den modige “Supergnasker Chili”). Det kan også være en fordel at have forberedt nogle forskellige skabeloner til masker, som børnene kan bruge som inspiration.

Materialeliste

  • Saks
  • Elastiksnor
  • Papir el. karton
  • Tegneartikler (farveblyanter/tuscher)
  • Højttaler
  • Evt. skabeloner

Indhold 

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget 

Til aktiviteten har man optimalt 3 voksne, hvor en agerer fortæller, mens de to andre spiller henholdsvis Kong Brokkehoved og Supergnaskeren Chili. 

Fortællingen starter med at fortælleren præsenterer Supergnaskeren Chili, som en modig en der tør smage på alt mad og elsker det hele! Derefter spørger fortælleren børnene hvad de godt kan lide, og spørger Supergnaskeren Chili om hen kan lide det, hvilket Chili hver gang entusiastisk svarer ja til! Derefter præsenterer fortælleren Kong Brokkehoved, som ikke kan lide noget (hvilket Chili slet ikke kan forstå!). Fortælleren spørger børnene hvad de ikke kan lide, og spørger så Kong Brokkehoved om han kan lide det, hvilket han surt svare nej til!

 

Så foreslår Chili at børnene hjælper Kong Brokkehoved, ved at danse forskellige ting de godt kan lide. Her får børnene på tur lov til at foreslå forskellige madvarer/retter/ingredienser, og hvordan de vil danse dem, hvorefter vi fælles danser dem, efter de trin børnene foreslår.

 

Til sidst spørger fortælleren Kong Brokkehoved om han kan lide maden nu, og det kan han godt! Børnene har hjulpet ham med at finde modet til at smage nye ting! Det fejrer de sammen ved at danse en fælles grøntsagsdans (her skal man bare følge instrukserne i sange) https://spotify.link/JjtcEkUkUyb.

 

Derefter giver man børnene mulighed for at lave deres egne masker i karton, med elastiksnor.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Denne aktivitet giver kun mening, når alle er med. Derved ligger der meget vægt på, at fortælleren får bragt budskabet samt skabt en fiktionskontrakt med deltagerne. Dette tænkte vi at gøre med et fortæller grab, hvor fortælleren engageret spørger deltagerne ”Er I klar?”, hvortil deltagerne mumler ”Ja”. Så siger fortælleren ”Jeg kunne ikke høre jer; ER I KLAR!?”, hvor deltagerne er væsentligt mere engageret. Når deltagerne er engagerede, kan aktiviteten fungere mere flydende, da der også er et lag af improvisation fra deltagerne. Det er ikke præcis ”Ja og…”, men deltagerne skal selv finde på madretter som alle skal danse. Dette kan være udfordrende at skulle vise for alle de andre børn, hvordan man danser spaghetti og det er derfor vigtigt, at både fortælleren samt supergnaskeren chili og kong Brokkehoved skynder sig at imitere dansen barnet har fundet på, så de andre børn kan imitere de voksne.

Vi valgte at grøntsagerne havde maske på for at vise børnene, at de var i karakter. Vi valgte bevidst, at fortælleren ikke havde maske på, da han fortalte og beskrev grøntsags universet, mens karakteren befandt sig i det universet. 

Vores didaktiske overvejelser angående at evaluere via at tegne sine egne masker er det så her man kan se, om børnene er blevet fanget af aktiviteten. Her er det nemlig mere selvstyret, hvilken grøntsag de gerne vil tegne og klippe, samt hvordan de vil lege med deres selvskabte maske. Man kan også udtrykke sig via et andet sprog end ord, blandt andet at tegne. Dette læner sig også op ad vores forløb.

Vi har valgt at gøre brug af billedfortælling samt lave vores egne masker der tilpasser de forskellige roller i legen. Vi har som gruppe taget udgangspunkt i at skabe en billedfortælling samt lave bevægelsesfortælling for at vise børnene at man kan bruge fantasien og samtidig give dem bedre kendskab til grøntsagerne, hvor de lærer at man kan bruge dem til nogle bestemte retter. Maskerne er en del af vores bevægelsesfortælling, hvor vi uddeler nogle bestemte roller blandt studerende, der er med til at karakterisere de forskellige grøntsager. En studerende blandt os i gruppen var fortælleren og krævede ikke en maske. Under billedfortællingen er børnene med til at fortælle hvad de kan lide af grøntsager og hvilken ret de godt kan lide hvor der indgår grøntsager. Under bevægelsesfortælling bliver der uddelt nogle roller blandt studerende, hvor der dannes en cirkel med børnene. Man synger fælles en grøntsag sang hånd i hånd og laver en ¨Grøntsags dans¨. Link til grøntsags dansen. https://spotify.link/JjtcEkUkUyb. Her er der tale om Labans bevægelseslære, hvor den enkelte selv skulle finde vej til sin egen dans. 

Børnene vil være med til at påvirke historien alt afhængig af hvilken grøntsag de nævner samt hvilken dans man kunne lave til grøntsagen, på den måde vil der blive skabt en samskabende fortæller tilgang. 

Efterfølgende skulle vi sidde med børnene og tegne, klippe og klistre, hvor der skulle udføres nogle grøntsagsmasker. Vi brugte kreativiteten, hvor vi valgte bevidst at visualisere grøntsagerne ud af nogle masker, så børnene kunne leve sig mere ind i vores aktivitet. 

 

Litteraturliste

Jensen, J.-O., Jørgensen, H. H., Sand, A.-L., Hansen, J. H., Lieberoth, A., & Skovbjerg, H. M. (15. august 2022). Deltagelsesmuligheder i kreativ leg. Et design based research-studie af leg i skolen. BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 38(66), s. 40-53.

Sawyer, K. (2017). Group Flow and Group Genius. Perseus Books Group.

Sønnichsen, L. H., & Jørgensen, H. H. (2019). Legens magi. København: Akademisk Forlag.

Vorre, G. (2016). Musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske overvejelser knyttet hertil. I D. T. Graversen (Red.), Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 136-342). Aarhus: Hans Reitzels Forlag.

pucf21-ku08
pucf21-ku08