Hvad er Hopspots?

Hopspots er en teknologi som indeholder nogle touchpads og en app hvor man kan afprøve diverse fysiske aktiviteter. Det er et læringsmiddel, hvorpå man kan få børnene i dagtilbud til at være aktive gennem bevægelse. Ved hjælp af lys og lyd gennem Hopspots kan man skabe lege der styrker og udfordrer børnenes motorik og sanser.  

 

Målet:

Målet med Hopspots-aktiviteten er at børnenes motorik og sanser udfordres, samtidig med der skabes et fællesskab hvor alle har det sjovt og gør sig nysgerrige på den. Derudover er det også en motiverende aktivitet, som hjælper med at udvikle børnenes reaktionsevne.  

 

Målgruppen – Børn i alderen 0-6 år:

Aktiviteten egner sig til alle målgrupper, men vi har primært fokus på dagtilbudsbørn i alderen 0-6 år. Denne aldersgruppe er meget aktive og nysgerrige. Hopspots er en god måde at aktivere dem på samtidig med at de har det sjovt. Udover at det er sjovt og let lærerigt, så udfordrer det også deres motorik, sanser og reaktionstid. 

 

Deltagerantal:

Deltagerantallet afhænger af hvor mange Hopspots man har til rådighed. Der er 12 hopspots i en pakke, og vi anbefaler 1-2 deltagere til aktiviteten, så ventetiden for at prøve ikke bliver for lang, og alle deltager får en god oplevelse. 

 

Fysiske rammer & materialer:

Forudsætningen for at kunne bruge Hopspots er et åbent rum, hvor der er plads til frit at bevæge sig og slå sig løs.  

 

Materialer

Materialerne der benyttes i aktiviteten er: 

  1. En ipad med appen Hopspots
  2. De Hopspots vi har til rådighed (11 på billedet) 
  3. En Hopspot forbindelsesboks som tilkobler via Bluetooth til Ipaden

 

Indhold: 

Aktiviteten starter med en introduktion af legen til resten af holdet, hvorefter en fra holdet afprøver aktiviteten. Legen begynder når man trykker start på Ipaden, hvorefter musikken afspilles og nogle af touchpadsne lyser op. De touchpads der lyser op skal trykkes på med foden og man bliver ved, indtil musikken stopper. Der er et scoreboard på storskærmen som viser hvor mange point man har fået og derefter er det en andens tur til at prøve. Efter et par gange kan man inkludere flere ind i legen, der kan være op til to deltagere. Jo flere man er, jo mere kaotisk vil det være, men sjovere at deltage i som et fællesskab. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser: 

Bevægelse er en vigtig del i dagtilbud, men hvordan kan man gøre det lidt sjovere ved hjælp af medieleg? Hopspots er en rigtig god måde at få motorik og leg sammenkoblet og motivere børnene til at deltage i en medieaktivitet. Nu til dags er der mange digitalt orienterede spil/lege online. Når man i nutiden bruger IT så meget i hverdagen, kan man inkludere nogle af disse spilelementer som foregår i videospilsverdenen, ind i børns dannelse. Dette betegnes Gamification (Erkmann & Lomholt, 2018)

Da samfundet accelererer (Clausen, 2022), hvilket betyder at selve den teknologiske udvikling bevæger sig hurtigere og hurtigere, gør det at man ikke kan undgå IT inden for arbejdet med børn. Dette har vi taget stilling til med vores aktivitet, som tager meget inspiration fra deltagernes konkurrencementalitet, affordances’ indflydelse (Erkmann & Lomholt, 2018) og det fællesskab, man får fra spilverdenen. Da aktiviteten uddyber alle disse ting, gør det at vores Medieleg (Sandvik, 2009) vil være aktivt lystig. 

 

Af: Md01-grp1

  • Isabella 
  • Lilliana 
  • Maja
  • Elisa 

 

 

Literaturliste:

  • Clausen, J. (2022). Kap 12: Hartmut Rosa. Fritidspædagogiske tænkere. Akademisk Forlag. 
  • Erkmann, M. & Lomholt, P. (2018). Kap. 1: Læring gennem gamification + introduktion. Gamification – læring gennem spil og konkurrence. Samfundslitteratur.
  • Sandvik, K. (2009). Medieleg af 1. og 2. grad: mediernes rolle og betydning i børns leg. Billedbevægelser: medieleg i en daginstitution. Syddansk Universitetsforlag.

puce21-md01
puce21-md01