”I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk.” (socialministeriet, 2018)

Som led i vores sundhedsfremme og bevægelses modul, som fordrer at den studerende kan: ”igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse” (Professionshøjskolen, 2017), har vi valgt at udarbejde en aktivitet, der primært handler om børns bevægelsesglæde med dans som underliggende tema. 

Med en sundhedspædagogisk tilgang, der primært tager udgangspunkt i WHO’s sundhedsdefinition: “Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed” (Hyldig, 2009), har vi udviklet en sundhedsfremmende aktivitet. Intentionen er at arbejde med barnets bevægelsesglæde samt at styrke og udfordre deres kropsskema, gennem forskellige danse-aktiviteter. Derudover har vores aktivitet det formål at give den enkelte en socio-emotionel forståelse for sig selv og andre gennem leg, samarbejde, medbestemmelse og bevægelse.

I forbindelse med seminardagen, hvor aktiviteten henvender sig til voksne, har vi valgt at ændre lidt i legen. Bevægelsesglæde er dog stadig omdrejningspunktet.

DANSE TAG-FAT

Aktiviteten går ud på, at der sættes noget musik på. Afhængigt af, hvor mange deltagere der er, vælges 2-4 fangere. Disse fangere skal forsøge at fange de øvrige deltagere. Tvistet i tag-fatten kommer af, at når en deltager er blevet fanget, skal denne stå stille. Den fangede kan befries ved, at en anden deltager stiller sig foran denne og laver et danse-move. Den fangede skal kopiere dette move og bliver derved befriet.

FORMÅL
 • At skabe bevægelsesglæde hos børnene
 • At motivere børnene til at deltage
 • At have det hammer sjovt
 • At aflæse hinandens kropssprog og metakommunikation
 • Stimulering af vestibulær- og kinæstetisk sans
 • Træning af smidighed, balance, koordination, kropsfornemmelse, rum- og retningsfornemmelse og kondition
 • De får kropserfaringer, som fører til erkendelser om deres kunnen og deres grænser (Pedersen, 2019)
DE NYE STYRKEDE LÆREPLANER
 • Styrke barnets sociale kompetencer
 • Styrke barnets alsidige personlige udvikling
 • Styrke barnet i dets (kulturelle) dannelse og forståelse af demokrati og medbestemmelse
 • Styrke barnets krop, sanser og bevægelse (socialministeriet, 2018)

Ydermere vil vores aktivitet også:

 • Styrke barnets emotionelle udvikling (Engel, 2017)

 

Dette indlæg er skrevet af Caroline Pedersen, Amalie Andersen og Marlene Nordal Larsen. 
puce17-sb03