Indledning

Igennem vores VK forløb – sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på dans, medbestemmelse og motivation, som vi igennem vores undervisning har fået viden om.

I vores projekt har vi valgt at fokuserer på storgruppen i en børnehave, hvor vi har planlagt et danseforløb, som foregår over 3 gange. Grunden til valget faldt på dette var for at give børnene mulighed for at lære at udtrykke sig gennem æstetiske læreprocesser. Da vi skulle planlægge aktiviteten gjorde vi brug af Mads Hovgaards didaktiske model Aktivitetshjulet samt Thomas Mosers bevægelsesblomsten, for at komme så vidt som muligt rundt om de vigtigste emner. Derudover valgte vi at udføre projektet på en sådan måde at børnene havde mulighed for medbestemmelse i form af at være med til at vælge sangen, samt de trin der skulle sættes sammen til en sekvens. På den måde vil vi forsøge at give børnene en hvis form for ejerskab over dansen, da de selv har været med til at udvikle den. På den måde for de muligheden for at benytte deres kreative sider, men også muligheden for at lære at lære fra sig.

Aktiviteten

Under alle 3 besøg har vi taget børnene med over i en dansesal som har spejle. Hvert af vores besøg har forskelligt indhold, da vi arbejder hen mod at børnene i sidste ende skal vise dansen frem til de andre børn på deres stue. Det første besøg bestod i at lære børnene at kende og skabe en relation til dem. Det gjorde vi ved at forklare hvad der skulle ske under projekt, samt at introducerer os til hinanden. introduktionen bestod i at man hver i sær skulle sige sit navn, mens man udførte et dansetrin efter eget valg. Det gentagede vi 3 gange, for at styrke relationerne mellem os og børnene, og for at vise dem at vi havde skabt et trygt rum for udfoldelse. Bagefter hørte vi de sange som børnene ønskede, samt free-style af dans, for at vi kunne se hvilke dansetrin børnene dansede. Vi besluttede af lave stopdans for at motivere børnene og holde deres koncentration og interesse for at danse. Under andet besøg havde vi bedt børnene tænke på et dansetrin som de gerne ville have med i danse, samt lære de andre dansetrinnet. Vi startede ud med at se børnenes egne trin, hvor efter de skulle lære det til de andre børn. Herefter satte vi trinnene sammen til en dans, og øvede den. Til sidst fandt vi i fællesskab en sang, og satte sange og dansen sammen. Vi motiverede børnene ved at fortælle at de skulle vise dansen for stuen. Under tredje besøg øvede vi den færdige dans nogle gange, hvorefter vi gik ned på børnenes stue for at vise dansen til stuens børn.

Motivation

Vi har lagt stor fokus på det 4 motivationsprincipper: Lystprincippet, stabilisering princippet, behovet for øget selvagtelse og behov for at bevare (gode) relationer til vigtige andre.

Vores hovedprincipper har været lystprincippet, samt princippet for behov for at bevare (gode) relationer til vigtige andre. Pædagogen vi var i kontakt med havde udvalgt 6 børn til os. Helt uden at vide hvad vi skulle arbejde med, så opfyldt de 6 børn allerede et af vores hovedmotivationsprincipper, nemlig lystprincippet. Alle børn havde berørt dans før og var alle begejstret for det.

Dans er for alle, og det giver mulighed for at hvert barn kan udvikle sig både socialt og som individ. Vi har valgt at børnene skulle have stor medbestemmelse i forløbet, da det kan give det en ejer fornemmelse over dansen, samt at motivere dem til at dyrke deres kreative potentialer.

 

Lavet af: Janne, Josefine A og Kirsten

 
puce17-sb02