Da modul I handlede om bevægelse og dens sundhedsfremmende effekter, både i praksis og teoretisk, har jeg valgt at lave en kort dans/rytmik oplæg.

Dans er en rytmisk påvirkning af kroppen og gennem den, kan man komme frem til spændinger og løse dem (Spang. O. 2008). Dans og rytmik ses som bl.a. træning af vores kinæstetiske sanser, ”træning i at kunne mærke verden og forbinde os med den” (Engel, L. 2001), derfor børn, unge og voksne fanges ofte af musik og rytmer.

I dette indlæg kommer jeg med et bud på en kombination af leg og musik, hvor musik, bevægelse og udtryk sættes i et legende perspektiv.

Aktiviteten skal lede frem mod, at alle har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage i dansen.

Målet med denne aktivitet er at øge kropsbevidsthed, udvikle motorikken, aktiverer sanserne og få pulsen op.

Alt dette skulle ende i nogle børn/voksne, som udtrykker glæde ved leg, musik og bevægelse.

For at arbejdet med musik og bevægelse lykkes, er der vigtigt at stemningen og atmosfæren i rummet er trygt og god, da målgruppen vil lettere turde kaste sig ud i kreative påfund og bevægelser, som måske er nye for dem. Denne aktivitet kan justeres op og ned for at imødekomme målgruppens niveau. Det kan være tjikke-bom fra Kaj og Andrea/hoved-skulder-knæ-tå til vuggestuebørn, knogle sang/2 skridt til højre til børnehave, eller andre mere udfordrende koreografier som den vil skal prøve til seminardagen.

Vi skal prøve Kuduro – en dans fra Angola – det er en slags linje dans, hvor man bygger en koreografi som man gentager til den specifik musik.

Aktivitetsplan til en Rytmisk indslag

Forberedelse: planlægge en koreografi, vælge musikken, sikre at man har tøj man kan bevæge sig i.

Materialer: musikanlæg, CD/IPad/ IPhone med musikken. Batteri.

Tid på året: Hele året

Læring/Kompetenceudvikling: sanse udvikling, kropsbevidsthed, sociale relationer, motoriske udvikling.

Regler eller anvisninger for aktiviteten: tøj man kan bevæge sig i. Positiv kommunikation.

Varighed: Alt mellem 20 til 45 minutter. Afhænger af børnenes koncentrations kapacitet.

Eksempel: Man starter med at vise koreografien. Vi øver 1 bevægelse ad gangen, og derefter sætter vi dem sammen. Til slut danser vi til musikken.

Tegn på læring: Vi må observere om deltagerne fanger koreografien og endda laver den uopfordret (her tænker jeg mine daginstitutionsbørn, som tit begynder at danse de forskellige koreografier vi bruger til vores rytmikforløb når vi spiller nogle af numre ind på stuen).

 

Skrevet af Daniela Horta, studie nummer 131170703 på hold CPF17b-SB11- gruppe 7