“Dans er rytmisk bevægelse i tid og rum” – Dansk forsker Roger Copeland & Marshall Cohen 1983.

Vi har valgt, at lave dans som vores bevægelsesmæssige aktivitet da vi har tilegnet os en viden om, at vores målgruppe ofte bruger musik til at udtrykke sig. Vi har erfaring med, at vores målgruppe ofte bevæger sig for lidt, i forhold til, hvad sundhedsstyrelsen anbefaler. Vores målgruppe er voksne udviklingshæmmede med nedsat fysisk – og eller psykisk funktionsevne i alderen 18-30 år. En danseaktivitet kan være med til at skabe glæde ved deltagelse i bevægelse og dermed fremme vores målgruppes fysiske og mentale sundhed. Vi har valgt, at vores danseaktivitet skal foregå som ’’en løs koreografi’’, da vi mener, at medindflydelse styrker lysten og motivationen til at være deltagende og til at bevæge sig.

Hvad er dans?

Ifølge Lis Engel er dansens landskab mangfoldigt. Dans har mange stilarter så som tango, hip-hop, salsa mm. Fælles for alle dansestilarter er, at de er en forståelse for menneskers bevægelser, hvor kulturens særlige teknikker videreføres til en kulturel betydning via dansens særlige form (Engel, 2008). Ole Fogh Kirkeby siger, at dansen forvandler det uudsigelige, altså gør tavsheden til bevægelse (Engel, 2008). Kirkeby mener, at dansen har to grundvirkninger:

  1.      Kroppen er en del af verdenen, så dansen forbindes med vores basale bevægelser, hvor det der er ude, er inde, og det der er inde, samtidig også er inde.
  2.      Dansen er bevægelse som fænomen.

 

Lavet af: Amanda Voigt, Andreas Blond, Daniela Vindeløv & Mia List
Hold: CPE15o-SB12
Modul I – Sundhedsfremmende og bevægelse

CPE15o-SB12
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12