De fedeste fedtede fuglefoder fade

 

Mål og rammer

Vi har gennem denne aktivitet valgt at arbejde med at øge børnenes opmærksomhed og forståelse for naturen. Det har vi valgt at gøre ved at tage udgangspunkt i et tema om fugle, da vi håber at børnene vil finde det interessant og fordi de ikke behøver at have et større kendskab til fugle i forvejen. Vi er opmærksomme på at dette ikke nødvendigvis er tilfældet og vi må derfor være omstillingsparate. 

Gennem arbejdet med dette tema er det ikke målet at børnene skal opnå en masse viden om fugle, men derimod at øve sig i at stille nysgerrige spørgsmål til naturen og de fænomener der findes. Det bliver derved processen der er det vigtige i denne aktivitet hvor vi vil arbejde med at stille hypoteser om elementer fra naturen. 

Målgruppe: 8 -10 børn, i ca. 4-årsalderen. Det er ikke et krav for deltagelse at børnene ved noget om fugle eller brug af redskaber. Aktiviteten bør afholdes i eller tæt på de udendørs arealer, man har til rådighed i institutionen. Det er også en fordel hvis man kan afgrænse sig fra de øvrige børn i institutionen, så der er fokus på aktiviteten. For at kunne udføre aktiviteten skal man bruge:

 

  • Hammer 
  • Forskelligt mad (Nutella, boller, korn etc.)
  • Søm
  • Brædt
  • Sisalsnor 
  • Fuglebøger
  • Låg (eks. fra syltetøj)

 

Indhold

Vi vil starte med at skabe en impuls og nysgerrighed ved at invitere til at lave forskellige fugle lege, som denne Spurvehøg Leg:

Derudover vil vi sammen med børnene lave et fuglebræt og finde ud af, hvad fuglene godt kan lide at spise. For at bygge fuglebrættet skal du bruge nogle lange tynde brædder. Dem tager du så og sømmer en håndfuld låg fra syltetøjsglas på langs brættet. Man bruger en lille hammer og nogle små søm som nemt vil komme igennem både metallåg og bræt. Herefter kan man bruge de forskellige låg som skåle til at lægge forskellige madvarer i. 

Vi vil tage forskellige madvarer med, herunder leverpostej, ostehaps, figenstang, æble, rosenkål og syltede rødbeder med, men det kan være alt muligt som man synes kunne være sjovt at afprøve. Vi vil spørge børnene, hvad de selv tror fuglene vil spise, så de skal forholde sig undrende og nysgerrige. Ud fra det børnene siger, vil vi lægge nogle af de forskellige madvarer på vores foderbræt og hænge foderbrættene op forskellige steder på institutionens legeplads, eksempelvis i et træ eller udenfor vinduerne. Herefter kan vi sammen med børnene holde øje med hvad fuglene spiser.

 

faglige og didaktiske overvejelser

Vores mål har været at øge børnenes opmærksomhed og forståelse for naturen, men før det kan lade sig gøre er det vigtigt, ifølge Eva Skytte, at føle sig tryg, at have det sjovt og at føle sig inkluderet (Skytte, 2019, s. 22). Da vi gerne ville sikre at de børn vi har haft med har fået mulighed for at have indflydelse på aktiviteten, har det derfor også været vigtigt at de har følt sig trygge til det med voksne der har været nye for dem. Derfor har vi startet ud med legene omkring fugle, så der har været tid til at få skabt impulser om fugle og tryghed i dette nye fællesskab. Udover dette  har vi valgt at benytte en science pædagogisk tilgang til vores forløb, da det lå i god tråd med at skabe nysgerrighed og opmærksomhed på naturen som vores mål var. Vi har prøvet at engagere børnene, så det var deres nysgerrighed og undrende spørgsmål, der var det vigtige i processen og det der ledte os videre til aktiviteterne omkring fuglene. Ifølge Birgitte Damgaard er verden for børn i 0-5 års alderen et slaraffenland af ting man kan være nysgerrige på. Det er dette science pædagogikken arbejder med. Det er en metode hvor børnene sammen med de voksne tager udgangspunkt i spørgsmål, undringer og laver hypoteser ud fra dette (Damgaard, 2017, s. 174-175). Derfor havde vi mange remedier med til at lave fuglefoderbrættet og fuglebøger for at give mange muligheder i aktiviteten. Aktiviteten foregik ligeledes over to dage med en uges tid imellem da der var tid til at bearbejde de oplevede ting og finde på nye spørgsmål imellem de to gange forløbet var.

Katrine Skanderup, Nana Nordentoft og Nikolaj Demsig   – Gruppe 7
pucf22-nu01
pucf22-nu01
pucf22-nu01