Aktiviteten ‘hemmelige tegninger’ er tiltænkt store børnehavebørn i alderen 3-6 år. Aktiviteten kan egne sig til flere børn samtidig. I vores afprøvning havde vi først 6 børn med, og derefter 4 børn. Aktiviteten kan foregå så længe, at børnene finder det interessant.

Vores aktivitet tager udgangspunkt i “hemmelige tegninger”. Ved at tegne med oliepastel på akvarelpapiret, kan der skabes et hemmeligt mønster/besked/tegning, derefter males der med akvarelmaling, så den hemmelige tegning bliver synlig. 

Målet med aktiviteten er at det kan bruges som en æstetisk metode til at udtrykke sig på. Børnene vil have mulighed for at kunne udtrykke eller bearbejde deres oplevelser, tanker eller følelser. Ud fra et pædagogiske perspektiv, vil vi kunne anvende denne æstetiske metode til at komme tættere ind på de børn som evt. har sværere ved udtrykke følelser eller oplevelser. Metoden vil derfor kunne være med til at starte en samtale med det enkelte barn.

Derudover er vi, som pædagoger, underlagt dagtilbudsloven, der siger: “Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.” (Dagtilbudsloven, §7, stk. 3). Det betyder, at vi skal skabe et læringsmiljø i daginstitutionen, der fremmer børnenes lyst til at være kreative, og hvor barnet oplever aktivt at deltage i et fællesskab, som er afgørende for børns læring samt trivsel i daginstitutionen. Oplever barnet derimod at blive ekskluderet for fællesskabet reduceres barnets udbytte af de forskellige læringsaktiviteter samt barnets motivation for at komme i dagtilbuddet (Jensen, 2019). 

Aktiviteten er simpel, og det kræver ikke nogen specielle fysiske rammer for at kunne lade sig gøre. Det kræver bare, at man har akvarelpapir, som kan suge meget væske, bløde pensler, akvarelmaling og oliepastel. Man kan i princippet anvende alle fedtholdige materialer, da det i teorien også burde være vandafvisende. Man kan med fordel eksperimentere for fortsat at gøre aktiviteten spændende, hvis det er noget, man har tænkt sig at arbejde med over længere tid.

Inden afprøvningen var alle materialer klargjort på bordet. Børnene blev samlet omkring bordet, og fik en kort introduktion til materialerne. Bl.a. om akvarelpapiret, som kan suge mere vand, vi forklarede om oliepastellen, at hvis der blev trykket hårdere ville beskeden blive tydeligere og omvendt. I afprøvningen havde vi først 6 børn med, og vi observerede, at der var flere af børnene, der ikke forstod idéen med oliepastellen førend, at de kunne se resultatet af kombinationen af akvarelmaling og oliepastellen. 

Vi har endvidere gjort os nogle didaktiske overvejelser for aktiviteten. Vi har bl.a. sat et mere kompetent barn (et ældre barn) sammen med et mindre kompetent barn (et yngre barn) i håbet om, at der vil ske en æstetisk fordobling. Æstetisk fordobling betyder, at vi bliver inspireret af hinanden og deltagerne supplerer og komplementerer hinandens formudtryk (Austring & Sørensen, 2006). Vi har gjort os nogle overvejelser om aktiviteten er alderssvarende. Om det bliver for vanskeligt både at inddrage oliepastel og akvarelmaling. Vores specialisering er dagtilbud, og derfor henvender aktiviteten sig primært til de store børnehavebørn, men man kan også sagtens lave aktiviteten med større børn, som sandsynligvis vil have større kendskab til akvarelmaling og meningen med oliepastellen. 

 

Puce19-ku05v: (gruppe 5) Alberte Mogensen (paed185084), Lin Trangbæk (paed195733) og Freja Bennett (paed195263)

 
puce19-ku05v