I Modul I har vi haft to tekster: ”Balladens fornuft” og teksten ”Den umulige klasse”, begge af Laura Gilliam, hvor problematikken med tosprogede elevers adfærd bliver beskrevet.

”Spørger man lærere i den danske folkeskole, kender de fleste til problemkategorien ”de tosprogede drenge”. ” (Balladens fornuft s. 1: Gilliam: 2008).

Jeg fandt det yderst interessant at undersøge dét nærmere, og undersøge hvilke forskelle og ligheder der eventuelt eksisterer mellem etnisk danske elever, og elever med anden etnisk baggrund end dansk i en 6. klasse på Amager. En problemstilling der bliver nævnt i teksten ”Den umulige klasse” er, at de tosprogede elever opfører sig som de gør, fordi at de ikke er i stand til at se sig selv udefra. Dette fandt jeg fængende, da jeg ud fra egne erfaringer selv har oplevet denne problematik. Skyldes dette deres sociale baggrund? Skyldes dette den kultur de kommer fra? Skyldes dette at de gør oprør, og fokuserer for meget på at skabe en modkultur? Jeg gør i denne opgave brug af det komplekse kulturbegreb (Jensen, 2013: 35), da jeg forstår kultur som noget vi gør, og som noget der skabes og konstrueres mellem mennesker og dermed er i konstant forandring.

Med min aktivitet har jeg ville undersøge hvordan man kan fremme interkulturalitet mellem de etnisk danske elever og elever med anden etnisk baggrund end dansk, samt forsøge at få de tosprogede elever som eventuelt skaber uro og ballade i klassen til at give slip på modkulturen, og være en del af det store fællesskab. Jeg havde inden min aktivitet snakket med en lærer på skolen som kunne bekræfte at der i den klasse jeg ville besøge, var en lille gruppe af tosprogede drenge som skabte en del uro i klassen.

Min aktivitet gik ud på at eleverne skulle fordeles i små hold. Disse hold var delt op i interesser, altså var der eksempelvis et hold der hed ”Real Madrid”, et hold der hed ”Gilli fans”, ”Snapchat” og ”Tv-serier”. Eleverne fik mulighed for at hver især vælge det hold de helst så sig selv i, for derefter at samarbejde i hold omkring et oplæg der fremhæver ”det seje” ved netop deres hold, i håb om at nogle fra de andre hold ville tilslutte sig deres hold efter alle 4 grupper havde holdt et oplæg. Aktiviteten gik ud på at hvert hold havde 3 min, til at ”sælge” deres hold bedst muligt. Hvorfor er Real Madrid det bedste hold? Hvorfor er Gilli en god kunstner? Hvorfor er snapchat så underholdende og et must have? Hvorfor er Tv-serier en fed hobby?

Med denne aktivitet ville jeg fremme interkulturaliteten blandt eleverne, og dermed det store fællesskab. I stedet for at fokusere på hvad de ikke har tilfælles, ville jeg have dem til at fokusere på hvad de har tilfælles og samarbejde omkring at videregive så bedst mulig information om noget de sammen er passioneret omkring. Jeg ville give eleverne mulighed for at danne nye relationer, og dermed udvikle deres sociale kompetencer. Jeg ville have de tosprogede drenge i klassen, til at forstå at de egentlig ikke er så forskellige fra deres andre klassekammerater og at de har noget tilfælles med de andre.  På trods af kulturforskelle i blandt eleverne, bliver der delt samme interesser og dermed skabes nye kulturer.

Jeg vil til seminar dagen holde et uddybende oplæg vedrørende min aktivitet og resultater.
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12