Dem og Os

I dette modul der omhandler kulturmøde og interkulturalitet, har vi over en længere periode undersøgt, hvad det vil sige at føle sig dansk, blandt unge drenge med anden etnisk baggrund. Et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, viste at mange med udenlandsk baggrund, oplever udfordringer i at blive accepteret som dansker, på trods af at de har et dansk pas. Dette forskningsprojekt vakte vores interesse – for hvad vil det egentligt sige at være dansk? I løbet af vores undersøgelse, blev vi løbende bevidste om hvilke kulturelle identiteter der kan opstå, når man er splittet i mellem to kulturer.

Feltarbejde
Gruppen har været på feltarbejde i en ungdomsklub, hvor aldersgruppen er 13-18 år.
Vi har gennem observationer, samtaler- og interviews, etableret et feltarbejde med henblik på at understøtte de forskellige kulturmøder samt den komplekse kulturforståelse. Vi blev optaget af 2 unge drenges dikotomiske fortællinger om dansker og ikke-dansker. Der kan dog være flere årsager til at drengene er endt ud i den holdning – såsom ritualer, befolkningsgrupper, nationalstaten, kategorisering eller stereotypiske fortællinger. Derudover har vi bevidst fordelt vores positioner når vi har skulle samle empiri, da det havde en betydning for vores fokuspunkt.
Vi havde skiftende roller i forhold til at være observatør og aktiv deltager, hvilket resulteret i at vi fik sparet løbende sammen.

Vores intervention
I ungdomsklubben er der en idrætshal tilgængelig. Vi har observeret at der er et kulturmøde, fordi vi oplevede afkategorisering i blandt de unge når de opholdte sig i hallen. Dette vil vi understøtte med et aktivitetsforløb, hvor de får mulighed for at se bort fra etnicitet og kultur og blot fokusere på samarbejdet.
Aktivitetsforløbet vil være noget boldspil, da vi igennem vores observationer så at deres interesse lå der. Vi vil sørge for at dele holdene op, da vi gerne vil bryde de eventuelle grupperinger der kan opstå.
Da identitet er noget man skaber i fællesskab med andre – vil vi prøve at skabe nye muligheder for de unges selvopfattelse og forforståelse af hinanden. Vi er bevidste om, at denne aktivitet ikke er alt afgørende for denne udvikling, men det kan være en start.
Vi vil bruge SMTTE modellen som en metode, da vi kan se om der sker en udvikling under processen – og om vores mål eventuelt ændrer sig til noget andet. Det er en god metode at bruge, da man reflekterer over hvad man kan gøre bedre.

Dalia & Kübra

Seminariedagshold:  SK6

Gruppenummer: ki02-grp3
pucf17-ki02
pucf17-ki02
pucf17-ki02