Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag
Målet med vores udvalgte aktivitet, er at fremme deltagernes trivsel og fællesskab samt motivere dem til deltagelse og understøtte deres sociale relationer indbyrdes. For at understøtte ovenstående har vi brugt læreplanstemaerne som vi skal indordne os efter, som understøtter elementer i deltagernes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er relevant for vores målgruppe, da fysisk aktivitet fremmer trivslen og giver dem en positiv oplevelse af deres deltagelse, hvilket fremmer deres indre motivation for at gå i skole.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe
Vi har valgt at arbejde med en 3.klasse på 8 – 11 aldersgruppe.

 

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)
Vi skal danne 2 hold, derfor kræver vores aktivitet flere deltagere for igangsætte processen. Hver gruppe skal være 15 deltagere.

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)
Aktiviteten kan både udføres indendørs i en idrætshal, eller udendørs hvor vores udvalgte målgruppe vil få muligheden for at kunne løbe rundt. Til rådighed vil der kunne bruges hulahopringe, bolde eller lignende. Vores aktivitet kan understøtte folkeskolereformen, hvor børnegruppen vil få 45 minutter motion om dagen i UUV.

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltagetMan deler gruppen/holdet op i to hold. Hvert hold har en hulahopring hvor man vælger en målmand som holder hulahopringen. Her får holdet en bold, hvor de skal få bolden igennem modstanderens hulahopring. For at ændre tiltagene kan man have et minimum antal afleveringer før man må kaste bolden gennem hulahopringen. Den som holder hulahopringen (målmand) skal holde hulahopringen ud foran egen krop hele tiden.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser
Under læreprocessen kommer målgruppen ind på sociale færdigheder, samarbejde og kommunikation. Sammen skal de prøve at samarbejde som et holdspil og lære hvordan de bedst muligt kan samarbejde sammen. Vi har valgt at lave vores aktivitet ud fra en deduktiv tilgang gennem voksenstyret og lukkede rammer. Her har deltagerne ikke medbestemmelse og indflydelse på aktiviteten. Med en deduktiv metode, vil vi bruge en konkret teori, somkan understøtte vores observationer i praksis. 

Hvis selve aktiviteten har en positiv effekt, vil vi åbne lidt op for den induktive form ved at arbejde med børnegruppens engagement og medbestemmelse. Efter aktivitetsudførelsen, vil vi hører målgruppes oplevelse om vores aktivitet. Med en induktiv form, kan vi fremme børnegruppens motivation, ved at inddrage dem i selve processen. 

Hvis der opstår konflikter eller uenighed, skal pædagogen justere på rammerne, ved at inddrage sig selv i spillet og holde hulahopringen. For at justere det sociale og  trivsel kan man benytte en hulahopring, så det er klassen imod pædagogen/den voksne.

Af gruppe 6: Christian K, Morten S, Benjamin D og Ghoufran R.
puce19-sb01
puce19-sb01
puce19-sb01