Den sjove cirkeltræning

 

Vi har valgt at lave en aktivitet som bygges på en cirkeltræning. Cirkeltræning er en effektiv træningsform, som kan bestå og fortolkes på forskellige måder. Som udgangspunkt består en cirkeltræning af 10-20 træningsstationer og i løbet af den afsatte tid, skal man igennem de diverse træningsstationer 2-4 gange. 

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag: 

Målet med vores aktivitet er at vi skal sætte fokus på det motoriske og vores sanser, samt at skabe en legende tilgang til bevægelse. Det har vi valgt at gøre ved at starte aktiviteten ud med at lave en forhindringsbane, hvor vi løbende tilsætter et element for at gøre den mere samarbejdsorienteret. 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe?: 

Vores målgruppe er skole fritid. Aktiviteten egner sig både til en lille børnegruppe og en større børnegruppe, idet at alle øvelserne i cirkeltræningen kan tilrettelægges til brugernes behov. 

Hvilke deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Vi vil gerne have mindst 10 deltagere til vores aktivitet, men jo flere jo bedre. Aktiviteten kan også hænge sammen med mindre end 10 deltagere. 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer? 

Der er selvfølgelig et par krav til at lave vores specifikke øvelser, da vi skal bruge en hal, hvor der er remedier til at kunne lave en forhindringsbane. 

For at vores aktivitet skal kunne lade sig gøre skal vi bruge både bolde og bomme, og madrasser osv, til at kunne lave en forhindringsbane. 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 

Vores aktivitet går ud på vi deler 4 hold, som hver især har 2-4 deltagere. 

Øvelse nr. 1. Som går ud på at man skal igennem en forhindringsbane, og i denne øvelse, skal man lave små twisthop, igennem banen. 

Og kan man ikke hoppe, kan man gå, dog imens man bevæger hofterne fra side til side.

Øvelse nr. 2. er at vi skal stå i en rundkreds og kaste en bold imellem hinanden. Her skal vi på 1 minut, se hvor mange gange vi kan holde bolden i luften og hvor mange gange vi får den kastet til hinanden, uden at den rammer jorden. 

Øvelse nr. 3, er at vi skal stille os på en yogamåtte eller gulv, og derefter udfører en yoga øvelse. Hvor vi skal stå på et ben og prøve og finde balancen. Her skal der igen på 1 minut findes ud af hvor længe vi kan holde balancen i en yoga øvelse. 

 Øvelse nr. 4 består af samme forhindringsbane, som man startede ud med i øvelse 1, I denne øvelse, finder man sammen med en makker. Vi binder det ene ben sammen, også skal forhindringsbanen klares. Her skal der bruges kommunikation og samarbejde.

Vi har valgt en didaktisk model, som vi bruger som et hjælpemiddel til at kunne planlægge, tilrettelægge og evaluere vores aktivitet, vi har valgt at bruge SMTTE modellen, da den hjælper os til at holde styr på vores mål og evaluere, på hvordan vi kan gøre aktiviteten bedre eller anderledes til næste gang. 

  • Felix, Nura og Josephine. Gruppe 7 

puce19-sb02
puce19-sb02