DEN VARME STOL

Vi som gruppe har valgt at opbygge en aktivitet fra vores valgfag, som vi udarbejdede til vores intervention. Vi har valgt at udarbejde “den varme stol”, hvor vi i den varme stol vil komme ind på forskellige begreber vi har fået præsenteret til os gennem vores VK forløb. Vi vil spørge personen i den varme stol, hvad deres opfattelse af begrebet er, og hvilken betydning begrebet har for dem. Vi vil dernæst forklare den officielle definition på selve begrebet. Vi vil Have forskellige folk med forskellige etniciteter oppe i stolen, og til sidst vil vi sidesætte de forskellige betydninger de har for folk.

Vi har haft udarbejdet den til vores målgruppe, som var unge fra 12-18 år, som var bosat på et opholdssted. Vores formål med denne aktivitet/workshop, er at introducere de unge mennesker i ords betydning, og kraft.

Aktivitet: 

Den varme stol går ud på, at vi i vores studie gruppe først starter med at demonstrere overfor de unge, hvordan det fungere, og for at vise et godt eksempel overfor de unge. Vi regner ikke med den store entusiasme fra start af, så derfor er det vigtigt at vi som pædagogerne selv viser interessen og viser med egen krop hvordan aktiviteten skal foregå.

Vi sætter os skiftevis i den varme stol, hvor vi her vil spørge hinanden om nogen spørgsmål. Spørgsmålene vil omhandle forskellige urbane og kulturelle problematikker, så som skældsord og begreber og hvilken slags betydning de her for os; altså den person der sidder i den varme stol.

De fysiske rammer for aktiviteten vil være noget så simpelt som en stol, forskellige begreber vi vil have en afklaring på fra de forskellige slags mennesker vi vælger at inkludere i “den varme stol”, og vores egen forklaring på selve begrebet.

Vi vil sige forske begreber højt, og så skal personen i den varme stol fortælle hvad begreber og/eller skældsordet betyder for lige netop dem. De skal sige deres tanker og første indskydelser højt. Dernæst vil vi så komme ind på hvad de forskellige begreber betyder rent praktisk, så de andre også for den forståelse vi selv har været igennem og lært af dette forløb. Vi vælger at gøre det på denne måde for at gøre det mere spændende og så alle kan blive inddraget i aktiviteten.

Målet med aktiviteten er at gøre de unge opmærksomme på at de ord, og det sprog de bruger overfor hinanden, samt alle andre steder har en betydning, og gør noget ved den person som er modtageren af det sagte.  Vi gør det også for at vi som studerende og fremtidige pædagoger sætter os i minoritetens sted, og prøver at udfordre vores egen forforståelse for hvad de forskellige skældsord / begreber har af betydning for den unge udsatte.

Til sidst vil vi evaluere med de andre hold så vi kan få et bredere perspektiv og se hvad vi evt kunne have gjort bedre eller anderledes, men også for at uddele den faglige viden.

Aktiviteten henvender sig bedst til en gruppe på 5-10 personer, som gerne ses jævnligt.

Didaktiske overvejelse

Sille Møller Olesen

Deniz Kucukavci

Sara El Ahmad

Sasja Andersen
puce19-ki01
puce19-ki01