Vi har VK-forløbet Medie og Digital kultur, hvor kompetencemålet lyder: Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

På valgfaget har vi blandt andet arbejdet med green screen, VR- og Google cardboard briller. Dette fandt vi interessant og vi har derfor valgt at benytte os af brillen indenfor social- og specialområdet. Vi har haft flere forskellige afprøvninger ude i praksis på et bosted med borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse. Til 1. afprøvning havde vi taget green screen med, hvor borgeren kunne få en oplevelse af eksempelvis at være i Køge. Til vores 2. afprøvning udvidede vi oplevelse af at været et andet sted, ved at anvende Google Cardboard-brillen (VR). De virtuelle omgivelser kan være med til at fremme borgeren med fysisk funktionsnedsættelse i den virkelige verden (The University of Melbourne, 2019).

Et praksiseksempel; Borgeren Jonas sidder i kørestol og kan kun bevæge sit hoved. Jonas kan godt lide at komme på Køge Torv og tilbringer mange timer der, på sine hjemmedage. Dette gjorde, at vi hurtigt så muligheder med virtuelle briller, hvor man f.eks. kan gøre brug af appen Google Streetview. Her kan borgeren få oplevelse af at stå på Køge Torv gennem.

Til seminardagen anbefaler vi, at I husker høretelefoner og at I downloader denne App på forhånd; Within

Mediedidaktik                                                                                                                
Vi har benyttet os af Loop-modellen, som er en mediepædagogisk model. Modellen bruges til at skabe overblik og er et godt redskab til planlægning af aktiviteter. De 5 loops er afhængige af hinanden for at få helhedsoverblik.

Loop-modellen indeholder 5 punkter:Teknik, æstetik og kreativitet, kultur, ramme og tema. Den er en af de få modeller, der ikke indeholder et mål (Brandt, 2015). Denne didaktiske mediemodel har vi benyttet for at analysere vores aktivitet både før og efter udførelsen.

Kommunikationstrekanten
Indenfor målgruppen har vi valgt at benytte Bent Madsens kommunikationstrekant. I kommunikation udveksles der blandt andet nonverbale budskaber. Nonverbale budskaber omfatter tonefald, mimik og gestik, hele kropssproget, alt det personen gør og ikke gør. Vi havde meget fokus på borgernes nonverbale budskaber. I vores afprøvninger på bostedet blev det klart for os, at vores kommunikation med borgerne var afhængig af en relation. Det kan være svært at afkode en person, der ikke har et verbalt sprog. Dog var der selvfølgelig tidspunkter under afprøvningerne, hvor de nonverbale budskaber blev tydelige hos borgerne, uafhængig af vores relation til dem.

 

Links:
Angsttræning med Virtual Reality (VR). (2019) Lokaliseret d. 29. oktober 2019 på:
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Socialafdelingen/Udvikling-og-projekter/Virtuel-reality

Accessibility of Virtual Reality Environments. (2019) Lokaliseret d. 29. Oktober 2019 på:
https://unimelb.edu.au/accessibility/guides/vr-old?fbclid=IwAR2e05Cm94s971LAZyVQSkY1H74FIcn5nodUTlQUaHEjyqKZ1wFTCgTomYA

Artikel:
Brandt, Erika m.fl., Digitalpædagogik, Kap. 5 (2015).

 

Udarbejdet af Jessieca, Patricia & Maja
puce17-md01