Den æstetiske læringsproces

Vi vil på baggrund af billed- og værkstedsarbejde udarbejde en aktivitet, hvor deltageren har mulighed for at tegne, og spejle sig i andre. I dette forløb har det været essentielt at fokusere på de æstetiske og kreative læringsprocesser. Endvidere har vi gået i dybden med begreber som sansning, fantasi, håndværk og mediekendskab og –beherskelse(Sørensen, 2015, s. 248).

 

Børneperspektivet er et centralt element, som kan give os betragtninger af både etiske og metodiske karakter og særdeleshed i forbindelse med fortolkningen af det empiriske materiale, børnene har produceret. Vores aktivitet vil afspejle dette gennem leg og fordybelse, som er rammen for den æstetiske læringsproces. Derfor har vi valgt at nuancere vores aktivitet til seminardagen, derfor har deltagerne mulighed for at overvære de fortolkende elementer i de billedæstetiske læringsprocesser.

Dette oplevede vi under vores feltbesøg på fritidsinstitutionen ved skolen på Amagerbro. Her observerede og interviewet vi børnegruppen, som var optaget af aktiviteterne i det kreative værksted. Vi oplevede, at børnegruppen udviste stor interesse for tegning og kopitegninger, derfor har vi valgt at undersøge udviklingen herom. Derfor har vi valgt at udfordre og følge med i børnegruppens udvikling på dette område.

 

 

Feltbesøg

Dag 1 – Børnegruppen skal tegne deres egne kopitegninger, hvor en anden fra børnegruppen kan farvelægge disse. Dette giver mulighed for fantasi, og bryde de normative rammer under den æstetiske læringsproces.

 

Dag 2 – Under denne dag vil børnegruppen have mulighed for, at farvelægge og tegne inden for en ramme. Rammen vil være omridset af en IPad, som skal anvende skærmpladsen til det kreative udtryk. Her skal de skal tegne, hvad de godt kan lide at lave på fritidshjemmet.

 

Dag 3 – Her skal børnegruppen prøve at udarbejde den samme tegning på en IPad. Dette giver gruppen mulighed for, at udfordre og udvikle de bekendtskaber de har til at udtrykke sig, samt give børnegruppen flere udtryksmuligheder.

 

 

Seminardag

Til denne dag har vi planlagt en nuanceret udtryksmuligheder gennem en fantasifuld aktivitet, som stadig indebærer impulsen hos den enkelte.

 

De får hver især et stykke papir og skal tegne den tegningen de altid tegnede som barn. Dette får de studerende 5 min til at udarbejde deres egen tegning. Efterfølgende skal de tage deres tegning i hånden og stille sig op. De skal finde sammen med andre studerende, som har en tegning deltagerne selv kan relatere til. Gennem denne aktivitet har de studerende mulighed for at kunne relatere deres personlige udtryk til andre, samt at fordybe sig i deres egne spor. Dette kan samtidig beskrives som det kulturelle niveau, hvor deltageren hvor mulighed for at udtrykke sig, hvor man samtidig kan se kausalitet mellem den sociale og samfundsmæssige kontekst samt den æstetiske udtryksform (Ringsted, 2008, s. 25).

 

Puce17-kv04v

March Svenningsen Paed175153

Sofie Lindquist Paed175126

Gruppe 3

 

Bibliografi

Ringsted, S. (2008). Æstetik – et nyt og dog gammelt begreb. I S. o. Ringsted, Plant et værksted.

Sørensen, B. D. (2015). Æstetisk og skole- og fritidspædagogik. I M. Sørensen, Skole- og Fritids pædagogik.

puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v