I forbindelse med valgmodulet “Modul H o g I – Kreative udtryksformer – fortælleværksted” og social og specialområdet, har vi ønsket at sætte fokus på psykisk sygdom, i dette tilfælde depression. De fleste har i mere eller mindre grad kendskab til psykisk sygdom, der spiller en stor rolle i pædagogisk praksis og i vores samfund generelt. Området er dog fortsat tabubelagt, og rummer ofte en ufortalt historie. Vi har derfor valgt at sætte fokus på depression, ikke ud fra en medicinsk beskrivelse, men ud fra en personlig fortælling, som vil kunne bruges i pædagogisk praksis, og gøre det muligt for et menneske, der kæmper med depression, at fortælle sin egen historie.

Vi har i gruppen valgt at arbejde med digitale medier, og skabe et æstetisk produkt vha. video, tekst og lyd. Den medvirkende filmer en periode af sin dag, og fortæller om sine tanker og udfordringer undervejs – her er der fokus på selvfortællingen og det selvterapeutiske som pædagogisk værktøj. I vores udarbejdelse af filmen, havde vi i gruppen forberedt en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for den medvirkende. Efterfølgende redigerede vi filmen, så den fik det ønskede udtryk.

Formålet med det færdige produktet er, at det kan fungere som et talerør for de mennesker, vi møder i pædagogisk praksis, og i sig selv have en terapeutisk virkning – både undervejs og efterfølgende i processen. Samtidig sættes der fokus på de udfordringer, der kan være ved at leve med depression. Det færdige produkt (video fortælling) er en fortælling, hvor vi som pædagogstuderende ikke visuelt medvirker, men hvor den fortællende, “hovedpersonen”, alene er aktør og sætter rammerne, så det bliver et produkt, der ikke er grænseoverskridende for den medvirkende – her har vi gjort os mange etiske overvejelser.
CPE15o-KU19F