Indledning:

Er der nogensinde et barn, der ud af det blå har spurgt om du vil fortælle en historie? Og har du lyst til at styrke dine improvisatoriske evner? Med historiefortælling er det kun din fantasi og personlige barriere der sætter grænser.

 

Fortællinger er en stor del af vores hverdag, og er samtidig med til at udvikle os på godt og ondt. Vi udveksler dagligt fortællinger med hinanden af den ene eller den anden art.

I daginstitutioner bliver fortællingen også brugt vidt og bredt i forskellige konstellationer. Det kan både være når børnene har oplevet noget spændende, eller når de har brug for at sætte ord på deres følelser. Samtidig er fortællingen også med til at danne os som mennesker.

 

Vi har arbejdet med det at improvisere en fortælling. Ikke mindst det at improvisere individuelt, men også at improvisere i fællesskaber. Du vil helt sikkert i dagtilbuddet komme ud for at du skal improvisere en fortælling, men hvordan griber du det an?

I vores workshop, vil du få inspiration til hvordan du kan arbejde med improviserede fortællinger både med børn og voksne.

 

Aktivitet og formål:

Vi har udarbejdet en bunke fortællekort med billeder inspireret af eventyr. Vores aktivitet går ud på, at man én efter én trækker et kort, og bygger videre på historien.

Vi vil gerne undersøge hvad vores rolle er i forhold til, at tilegne målgruppen ny viden om materialet (altså selve legen og kortene) og stadig give dem mulighed for at skabe personlige udtryk. Hvornår skal vi sætte rammer og grænser og hvornår skal vi stå på sidelinjen? Udover det vil vi gerne skubbe til personlige grænser når det kommer til improvisation. Vi vil styrke målgruppens evne til at fortolke og bruge deres fantasi på en ny måde, hvor vi forhåbentlig får skabt en æstetisk proces hvor de føler at være i flow.

 

Didaktiske overvejelser:

Når vi afprøver aktiviteten i en institution, kan denne være med til at lære børnene noget om de sociale spilleregler. De skal deltage aktivt og lytte, vente på det bliver deres tur og de er på den måde afhængige af hinanden for, at kunne bidrage til det her fælles mål om, at opbygge en historie. Vi udfordrer deres evne til at overskride sig selv for at møde noget ukendt.

Vi vil skabe en kreativ proces hvor vi prøver nye former indenfor den her form for fortælling og bryder lidt med det traditionelle som vi kender.

 

 

Michelle Hartzner – 202164019

Lea Louise Pedersen – 202164056
puce17-ku07f