Fortælling:

Vi har været ude i en integreret daginstitution, beliggende i Glostrup. Vi har arbejdet med en gruppe på 8 børn i aldersgruppen 3-4 år. Vi har benyttet os af SMTTE modellen ude i institutionen, for at få overblik over hvad vi ville opnå med vores drama øvelser.

Børn er individer med egne erfaringer, behov og drifter. Og de har behov for at spejle sig i omverdenen for at udvikle deres egen identitet, da de her får lov at eksperimentere med forskellige roller. Den mest basale måde at bearbejde sine indtryk på, er ved at man aktivt giver udtryk for dem og derved opnår respons på dem. Ved eksempelvis at både lytte og fortælle. På den måde kommer barnet i dialog med sin omverden. Den form for dialog sker hele livet igennem, men er særlig intens i barndommen og ungdomsårene. I disse år er det derfor særligt vigtigt at pædagogen er med til at stimulere barnets behov for at udtrykke sig, ved at lade dem afprøve så mange forskellige kulturelle teknikker, medier og genrer som muligt. Den mundtlige fortælling og historie læsning er en nem og sikker måde som udvikler sproglige kompetencer for barnet, da man kommer i berøring med både det skriftelige og det mundtlige. Og den kan nemt tilpasses efter aldersgruppe, kompetencer, erfaringer og udviklingsniveau. Det styrker bl.a. børnenes sociale kompetencer, da de får mulighed for at være i andre sociale sammensætninger end de normalt selv ville vælge.

Aktivitet: Hvordan vil vi arbejde med fortælling?

På vejen mod at lave mundtlig fortælling, højtlæsning, vil vi lægge ud med at lave nogle basale øvelser.

Vi har på seminar dagen valgt at lave fortælleøvelser. Vores udgangspunkt er at vi starter med virkemidlerne, altså stemmen, og mimikken. Vi vil lave en øvelse, hvor vi træner stemmen på forskellig vis.

Herefter vil vi træne mimikken, ved at lave grimasser. ’’send en grimasse rundt’’, hvor der er en der starter med at lave en grimasse, som så går videre.

Efter disse øvelser med holdet, vil vi dele dem op i grupper af ca. 4-5, hvor de får udleveret en pixi bog, og lader bogen gå rundt på skift, og læser op for hinanden.

Teori:

Vi er blevet inspireret af vores undervisningsforløb på modul I, og teksterne:

  • ’’Harekillingen’’. Ullersted, M og Ohlsen, A Udtryk ,musik og drama.pdf s. 32-34
  • Aud Berggraf Sæbø © fra boka Drama i barnehagen, Universitetsforlaget 2003, FORTELLING OG OPPLESING; Den som forteller, gir av seg selv. Widar Aspeli
  • Mark, K.,(red.). Fortælling hjælper børn på plads i verden. Akademisk forlag.

Skrevet af Albulena Jakupi, Anja Møller. Gruppe 6
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D