Det kan være fristende at bruge de professionelle medier til at fortælle verdens historier og eventyr. Det kan meget hurtigt gå hen og blive stift, ligegyldigt og automatiseret at læse en bog. Men den mundtlige fortælling er noget helt specielt, man bruger egne ord, som er egnet til de lyttende, der opstår et nærvær mellem fortælleren og de lyttende. Fortællingen bliver fortalt ved brug af kroppen, ved intens øjenkontakt, ved store smil, dette nærvær er uvurderligt (Flensborg, Thonsgaard, 2003).

Eventyr fylder en stor del i vores liv. Vi kan gennem eventyr befrie vores fantasi, og derved kan eventyr tage os med på en fascinerede og farefuld rejse, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Det er derfor vi har besluttet, at vi ville arbejde med eventyr i vores feltarbejde.

Formål

I denne aktivitet er formålet at skabe almen kulturel dannelse, som kan være inspiration til børnenes fælles leg og fortælling. Samtidig udvikle barnets alsidige personlige udvikling. Derudover formår denne aktivitet, at lade børnenes fantasi slippe løs, samt børnenes narrative kompetence udfordres gennem aktiviteten.

Mål

Målet ved denne aktivitet er, at få deltagerne til at tegne og fortælle slutningen på et klassisk eventyr.

Målgruppe

Målgruppen for aktiviteten er børnehavebørn. I dette tilfælde arbejdede vi med 8 børn i alderen 4 år.

Hvorfor fortælle eventyr for børn?

 • For at skabe et fælles tredje mellem børn og voksne.
 • Læse opdragelse.
 • Det skaber læselyst og læseglæde
 • Fælles kulturarv.

Præsentation

På modul H og I har vi arbejdet med fortællinger i mange forskellige støber og former. I vores gruppe blev vi enige om, at det er fortællingen og det narrative, som vi ville arbejde mere med.

Vores aktivitet er delt op i 4 dele.

  1. Kort introduktion til hvad der skal ske og en fysisk aktivitet, hvis formål er at ryste os sammen og slippe eventuelle spændinger
  2. Et eventyr fortælles højt, men slutningen undlades
  3. Deltagerne får hver tildelt noget papir og noget at tegne med. De skal så tegne en slutning på historien.
  4. Deltagerne fortæller derefter slutningen på historien ud fra hvad de har tegnet.

Litteraturliste

Flensborg, Karin og Thonsgaard, Kirsten – Tid til fortælling, 11-28, forlaget Klim, 2003

Gruppemedlemmer:

Jessica, Mary, Winda, Maj-Britt, Sofie
CPF16o-KU19F
CPF16o-KU19F