Det er min hånd

Af: Sidsel L. Christensen, Troels Alkjær og Christian J. Muhl Cortsen

 

Vi har udarbejdet et overgangsforløb fra børnehaven til skolen, da vi er en gruppe fordelt på to specialiseringer (Dagtilbud og skole/fritid). Forløbet dækker en lang periode i børnenes hverdag, hvor der vil indgå forskellige aktiviteter. Hånden er udgangspunktet i vores aktiviteter, da den blandt andet er et symbol på at hilse på et andet menneske. Til denne seminardag vil I prøve to af de aktiviteter, der vil være inkorporeret i overgangsforløbet.

 

Aktivitet #1: https://www.youtube.com/watch?v=fcZ-vk3HP4M&feature=youtu.be

Aktivitet #2: https://www.youtube.com/watch?v=kd7dVcYLn64&feature=youtu.be

 

Aktivitet #1 er en kreativ process, hvor vi har valgt at udarbejde en film over processen, da det at arbejde virtuelt er blevet en større del af vores samfund, som viser børnene de forskellige processer i aktiviteten. På denne måde kan pædagogen vise en større børnegruppe de forskellige teknikker samtidig. Processen, der præsenteres, er en sansemæssig- og æstetisk udtryksform, og der arbejdes med tryk med barberskum og linoleumsmaling, samt tegning med tusch. Rammen for forløbet er, at børnene skal prøve at være kunstner, og de vil lære at fordybe sig. De forskellige teknikker skal til sidst anvendes i skolen, hvor børnene bruger dem aktivt ved sammen at skabe et fællesskab i deres nye klasse.

I Aktivitet #2 Samarbejder børnene (2-3 børn pr. gruppe), hvor de skal lave en tegning ud fra de impulser, de giver hinanden. Denne aktivitet har vi også lavet en lille video med.

 

QR-kode til tryk med barberskum

Her laver børnene en mamoreret (mønsteret) baggrund til deres færdige produkt. Her blandes frugtfarve sammen med barberskum, hvorefter et stykke papir trækker farven i 5 minutter. I de 5 minutters ventetid der er ved denne proces, anvendes aktivitet #2 som opvarmning til tegning med tusch.

 

QR-kode til tryk med linoleumsmaling

Her trykker børnene deres håndaftryk over på deres baggrund med linoleumsmaling.

 

 

 

 

QR-kode til tegning med tusch

Her skal børnene omdanne deres håndaftryk til en tegning, der for eksempel afspejler dem, og hvad de kunne lide at lave mens de gik i børnehave.

 

 

 

Rammen i forløbet vil tage udgangspunkt i et Kunstner-univers, hvor børnene i deres æstetiske udtryk har mulighed for at lege og eksperimentere med deres forståelse af dem selv og den omgivende verden. Ved at øve sig på at være kunstner forsøger vi at benytte fiktionens beskyttelse, således at børnene har mod på at lave grafiske tryk og tegne sammen uden at kende det endelige resultat på forhånd (Austring & Sørensen, 2006, s. 123). I dette univers ønsker vi, at børnene har en forståelse af, at en kunstner er god til at fordybe sig, laver fejl og øver sig.

I forhold til tegnelegen, hvor børnene skiftevis tegner med tusch, øves der på samarbejde hvilket indebærer, at de er opmærksomme og lytter til hinanden. Da de hjælpes ad med at skabe en tegning uden at snakke, øver de sig på at sige “ja – og”, tegne uden at tænke for meget og lytte nonverbalt til hinanden. Det er derfor en øvelse i at improvisere videre på noget, der allerede er sket (Sawyer, 2001, I: Jerg & Nielsen, 2014, s.256).

Under aktiviteten vil der opbygges et flow, og herigennem vil der være fokus på optimal læring og trivsel ved en tilpasset udfordring (Austring & Sørensen, 2006, s.136). Her vil deltagerne bidrage til rummet igennem impulserne og rammerne. I vores forløb arbejdes der ud fra modellen for æstetisk kommunikation, da intentionen er, at børnene skal få impulser og lyst til at udforske de muligheder, der er i skolen, sammen (Ibid., s.75)

 

Litteratur

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring – grundbog om æstetiske læreprocesser. Forfatterne og Hans Reitzels Forlag.

Jerg, K. & Nielsen, K.W. (2014). Improvisation i et pædagogfagligt perspektiv. I Kornerup, I. & Næsby, T. (red.), Pædagogens Grundfaglighed (s.252-267). Frederikshavn: Dafolo.
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s